460-2062/01 – Programování v Java II (JAVA II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student v Javě důvěrně zná: -strukturu aplikace a knihovny; -možnosti nastavení kompilátoru, virtuálního stroje; -možnost zabránění serializace vybraných instančních proměnných; -možnost prozkoumání struktury tříd prostřednictvím reflekce; -různé typy anotací; -pro práci s XML soubory přístupy SAX a DOM; -scénář logování – konfigurace loggeru, získání loggeru, úrovně logování – DEBUG, INFO, WARN, ERROR; podmínění logování; -typy tříd a operací pro práci s datem a časem; -třídy pro řízení souběhu v balíku java.util.concurrent; -různé úrovně bezpečnosti v Javě – na úrovni platformy, prostředky šifrování, autentizace a řízení přístupu, zabezpečené komunikace. Student je v Javě schopen: -vytvořit aplikaci, která je distribuovatelná do produkčního prostředí; -vytvořit lambda výraz a předat metodu jako lambda výraz; -rozdělit balíky do modulů a je schopen vytvořit mezi moduly závislosti; -exportovat třídy z modulů; -předat parametry aplikacím přes příkazovou řádku, přes parametry prostředí a přes systémové vlastnosti; -provést operace mapování, filtrace, třídění a agregace nad kolekcemi pomocí streamů; -provádět CRUD operace nad relačními databázemi pomocí JDBC API; -serializovat/deserializovat objekty do/z binárních souborů; -zavolat metody na objekt pouze názvem skrze reflekce; -vytvořit vlastní anotaci, přiřadit ji nějakému elementu a za běhu z ní získat informaci; -načíst XML soubor prostřednictvím rozhraní DOM; -loggovat na vybrané úrovni pomocí log4j, logging a slf4j; -reprezentovat datum a čas ve formátu bez i s časovou zónou; s intervaly; -převádět mezi reprezentací času do Java 1.8 a od 1.8; -zajistit bezpečnou komunikaci mezi různými procesy; -udržovat certifikáty a bezpečnostní klíče.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Kurz navazuje na kurz “Programování v Java I”. Studenti se prohloubí znalosti Java a budou schopni vyvíjet software, který vyhovuje požadavků na produkční provoz. Předmět je možno absolvovat po úspěšném zvládnutí "Programování v Java I"

Povinná literatura:

SCHILDT, Herbert, 2017b. Java: The Complete Reference, Tenth Edition. 10 edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-58933-1. Oracle.The Java™ Tutorials. accessed September 21, 2016, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html.

Doporučená literatura:

SCHILDT, Herbert, 2017. Java: A Beginner’s Guide, Seventh Edition. 7 edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-259-58931-7. KOŽUSZNIK, Jan. Programming language 1. Opory k předmětu vzniklé v rámci projektu InterDV. Bruce Eckel: Thinking in Java, ISBN: 978-0131872486 Joshua Bloch: Effective Java, ISBN: 978-0321356680

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

domácí úkoly, testy, ústní zkoušení Předmět 460-2062/01 Programování v Java II má jako povinnou prerekvizitu předmět 460-2058/01 Programování v Java I.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny. Programování v Java I

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2058 JAVA I Programování v Java I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Balení a nasazení aplikací – využití Maven. Platformě specifické spouštěče. 2. Nastavení kompilátoru, virtuálního stroje. Vlastnosti předávané aplikacím. 3. Lambda výrazy. Streamy. 4. Moduly. 5. Přístup k relační databázi. 6. Serializace. Reflexe a anotace. 7. Zpracování XML a JSON. 8. Logování. „Předpoklady“. Profilování aplikací. 9. Práce s datem a časem. 10. Souběh. 11. Bezpečnost I. 12. Bezpečnost II. 13. Internacionalizace. Cvičení: 1. Balení a nasazení aplikací – využití Maven. Platformě specifické spouštěče. 2. Nastavení kompilátoru, virtuálního stroje. Vlastnosti předávané aplikacím. 3. Lambda výrazy. Streamy. 4. Moduly. 5. Přístup k relační databázi. 6. Serializace. Reflexe a anotace. 7. Zpracování XML a JSON. 8. Logování. „Předpoklady“. Profilování aplikací. 9. Práce s datem a časem. 10. Souběh. 11. Bezpečnost I. 12. Bezpečnost II. 13. Internacionalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočtový test Jiný typ úlohy 10  0
        Test praktických znalostí Písemka 10  0
        Semestrální projekt Semestrální projekt 40  20
        Zápočtový test Písemná zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika IJA K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika IJA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika IJA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika IJA K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní