460-2066/01 – Sazba technických dokumentů (STD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity1
Garant předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
NOW021 Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získají studenti základní kompetence pro tvorbu technických dokumentů, jako jsou například semestrální projekty, technické reporty, či bakalářské práce. Mezi získané kompetence patří schopnost identifikovat klíčové části dokumentu, tyto části vhodně popsat, ilustrovat a obhájit nalezené řešení. K získaným dovednostem patří sazba technického dokumentu pomocí systému LaTeX.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je sazba technických dokumentů primárně pomocí systému LaTeX, se kterým se studenti seznámí formou praktických cvičení. Studenti se naučí sázet všechny základní prvky hladké sazby, strukturu dokumentu, tabulky, grafy, ilustrace, seznam literatury. Studenti si dále osvojí typografická pravidla platná pro český jazyk a základní estetiku technických dokumentů.

Povinná literatura:

KOPKA, Helmut a Patrick W. DALY. LATEX: podrobný průvodce. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6973-9. KOPKA, Helmut. a Patrick W. DALY. A guide to LATEX: document preparation for beginners and advanced users. 3rd ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1999. ISBN 02-013-9825-7. LAMPORT, Leslie. LATEX: a document preparation system : user's guide and reference manual. 2nd ed. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1994. ISBN 978-0201529838. BERAN, Vladimír. Typografický manuál. V. vydání. Praha: Kafka design, 2007. ISBN nemá. KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. Praktická typografie. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6385-4. FELICI, James. The complete manual of typography: a guide to setting perfect type. Berkeley, CA: Peachpit Press, c2003. ISBN 978-0321127303.

Doporučená literatura:

MITTELBACH, Frank., Michel. GOOSSENS, Johannes. BRAAMS a Chris ROWLEY. The LaTeX companion. 2nd ed. /. Boston: Addison-Wesley, 2004. ISBN 978-0201362992. GOOSSENS, Michel. The LaTeX Graphics companion. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2008. ISBN 978-0321508928. KNUTH, Donald Ervin. The TeXbook. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1986. ISBN 978-0201134483. FRASER, Bruce, Fred BUNTING a Chris MURPHY. Správa barev: průvodce profesionála v grafice a pre-pressu. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6943-7. WILLIAMS, Robin. Grafická úprava pod vedením profesionálů: na cestě k dokonalosti-- : základní principy grafického návrhu a typografie pro vizuální nováčky. Praha: Mobil Media, 2002. ISBN 80-865-9332-0. AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Layout: velký průvodce grafickou úpravou. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-802-5121-658.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Na cvičeních budou řešena tato témata: Nástroje pro tvorbu technického dokumentu. Principy činnosti systému LaTeX. Sazba hladkého textu. Sazba matematiky. Sazba tabulek. Technické ilustrace. Vizualizace dat, grafy. Sazba literatury, citace, křížové odkazy. Písma, vzhled dokumentu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Průběžná aktivita Jiný typ úlohy 30  15 2
        Obhajoba projektu Projekt 70  36 1
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky absolvování předmětu - Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní