460-2069/01 – Vybrané partie ze softwarového inženýrství (VPSI)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Vybrané partie ze softwarového inženýrství je rošířit znalosti o softwarovém inženýrství zejména v oblasti měření softwarových procesů, projektového managementu, a konstrukce velkých softwarových systémů za použití různých podpůrných nástrojů a formálních metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V každé doméně informatiky jsou profesionalita, kvalita, plánování a cena kritickými faktory při vývoji software. Bylo již vyvinuto nespočet různý přístupů pro vývoj software, učiněno a vyzkoušeno mnho kompromisních postupů. Dobrý softwarový inženýr si musí být schopen vybrat správnout techniku vývpje pro daný typ projektu aby maximalizoval zisk z úšilí, které je vývoji věnováno. Aby toho byl schopen, je potřeba tyto různé techniky a přístupy patřičně prostudovat a umět se mezi nimi rozhodnout. Tento předmět se zabývá další sadou technik v návaznosti na předmět Úvod do softwarového inženýrství. Předmět se zaměřuje zejména na zajištění softwarové kvality, projektový management, úskalí vývoje velkých systémů a využití forlmálních technik pro modelování a verifikaci.

Povinná literatura:

Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. 2009. Software Engineering: Theory and Practice: Prentice Hall, ISBN 0136061699. Pressman, Roger S. 2010. Software Engineering : A Practitioner's Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, ISBN 9780073375977. Sommerville, Ian. 2010. Software Engineering. 9th ed, International Computer Science Series. Harlow: Addison-Wesley, ISBN 978-0137035151.

Doporučená literatura:

Watts Humphrey’s Introduction to the Team Software Process Armando Fox and David Patterson ,Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing, Strawberry Canyon Publisher, 2013 Gary McGraw, Real Time UML, Third Edition. Bruce Powel Douglass, Advances in the UML for Real-Time Systems, Addison-Wesley, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student má základní znalosti softwarového inženýrství v rozsahu předmětu Úvod do softwarového inženýrství.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-2009 SWI Úvod do softwarového inženýrství Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Softwarový proces I – koncept kvality software, zlepšování procesů, vyspělostní úrovně, metriky 2. Softwarový proces II – koncept kvality software, zlepšování procesů, vyspělostní úrovně, metriky 3. Projektový management – tým, odhady náročnosti, management týmu 4. Projektový management – měření vývoje software a role měření 5. Projektový management – rizika, správa rizik projektu 6. Nástroje a prostředí – pro specifikaci požqadavků a design 7. Specifikace požadavků – specifikace požadavků, validace požadavků. Vysledovatelnost požadavků 8. Verifikace a validace software – statické a dynamické přístupy, plánován, dokumentace 9. Softwarová konstrukce – vývoj software v kontextu velkých systémů, existující báze kódu, evoluce software, charakteristiky udržovatelného software, re-inženýring, znovupoužitelnost software, regresní testy a automatizace testů 10. Formální metody – role formální specifikace a nakýzy v softwarovém vývojovém cyklu, OCL Předmět je vyučován jako blok přednášek a cvičení s časovou dotací 1,5 hodiny na přednášku a 1,5 hodiny na cvičení. Kurz je zaměřen na praktickou aplikaci získaných znalostí na vlastním vybraném příkladě. Jsou procvičovány přístupy a postupy pro zajištění kvality, projektového managementu, specifikace požadavků a validace za využití příslušných nástrojů. Cvičení: Cvičení jsou zaměřena na procvičování látky probírané na přednáškách: 1. Softwarový proces I – koncept kvality software, zlepšování procesů, vyspělostní úrovně, metriky 2. Softwarový proces II – koncept kvality software, zlepšování procesů, vyspělostní úrovně, metriky 3. Projektový management – tým, odhady náročnosti, management týmu 4. Projektový management – měření vývoje software a role měření 5. Projektový management – rizika, správa rizik projektu 6. Nástroje a prostředí – pro specifikaci požqadavků a design 7. Specifikace požadavků – specifikace požadavků, validace požadavků. Vysledovatelnost požadavků 8. Verifikace a validace software – statické a dynamické přístupy, plánován, dokumentace 9. Softwarová konstrukce – vývoj software v kontextu velkých systémů, existující báze kódu, evoluce software, charakteristiky udržovatelného software, re-inženýring, znovupoužitelnost software, regresní testy a automatizace testů 10. Formální metody – role formální specifikace a nakýzy v softwarovém vývojovém cyklu, OCL

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti: Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast >= 80 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní