460-4008/01 – Dokumentografické informační systémy (DOK)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER276 Ing. Petr Berek
OWE001 Ing. Nour Easa Oweis
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci ve velmi široké problematice informačních technologií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studentům budou prezentovány základní pojmy z oblasti DIS. Vyhledávání a výběr dat z textových databází. Architektura dokumentografických informačních systémů. Důraz bude kladen na schopnost aplikace teoretických znalostí při řešení praktických problémů. V průběhu ročníkové práce budou studenti ověřovat vybrané části teorie pomocí experimetů.

Povinná literatura:

J.Pokorný, V.Snášel, D.Húsek.Dokumentografické informační systémy. Karolinum, Skriptum MFF UK Praha, 1998, ISBN 80-7184-764-X. pp 158. B.Melichar. Textové informační systémy. Skriptum ČVUT, Praha 1994. R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison Wesley 1999.

Doporučená literatura:

R.R.Korfhage. Information Storage and Retrieval. Wiley Computer Publishing. 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky informačních systémů. Historie a vývoj vyhledávání v textech. Rozdíly mezi faktografickými a dokumentografickými IS. Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech. Triviální algoritmus. Algoritmy pro dopředné vyhledávání. Knuth-Morris-Prattův algoritmus. Aho-Corasickové algoritmus. Vyhledávání regulárních výrazů konečnými automaty. Algoritmy pro nesousměrné vyhledávání. Algoritmus Boyer-Moorův. Algoritmus Commentz-Walterové. Vyhledávací strategie v DIS. Vektorový model Pravděpodobnostní strategie Rozšířená booleovská logika Latentní sémantika Neuronové sítě Genetické algoritmy Fuzzy množiny Dokumentografické informační systémy. Booleovskéké DIS. Vektorové IS. Signaturové metody. Řetězené a vrstvené kódování signatur. Indexace dokumentů. Automatická indexace dokumentů. Výběr indexačních termů. Stanovení důležitosti termu. Implementace indexových systémů. Hypertextové systémy. Textové a multimediální systémy. Semistrukturované dokumenty (SGML, HTML, XML) Indexování multimediálních dat, Extrakce vlastností Vyhledávání na Webu. Měření webu Modelování webu Vyhledávání pomocí agentů Cvičení navazuje na přednášky praktickými příklady. Téma projektu bude zadáno na začátku semestru. Projekty: Cíle projektu jsou následující: 1) přehled současného stavu 2) implementace vybraného problému 3) experimenty 4) vyhodnocení experimetů. Součástí projektu je dokumentace, prezentace zdrojové kódy a data nad nimiž byly provedeny experimety.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2011/2012 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní