460-4010/01 – Informační systémy a datové sklady (ISDS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAS064 Ing. Václav Bašniar
KRA28 doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná standardní metodologie, metody a nástroje pro vývoj velkých informačních systémů, dovede je použít v praxi při vývoji IS v týmu spoluřešitelů, umí popsat problematiku datových skladů, důvody vzniku, použití, rozdíly proti operativním databázím, zná metody datového modelování datových skladů i jejich implementace, prakticky umí provést analýzu i implementaci datového skladu ze zadané operativní databáze, dovede popsat rozdíly mezi operativním IS a dalšími typy IS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V první části předmětu se prohlubují o další metody znalosti o vývoji klasických operativních informačních systémů (OLTP) i praktické dovednosti zpracovat analýzu, návrh implementace, implementaci, dokumentaci i závěrečnou prezentaci velkého IS. V týmech je zpracován jako semestrální projekt větší IS, odpovídající rozsahem i způsobem a podrobností zpracování případné diplomové práci na téma IS. Ve druhé části předmětu jsou podrobně teoreticky i prakticky probrány datové sklady (DS) jako nový typ databáze, OLAP a nový typ systémů pro podporu rozhodování. Jsou popsány etapy vývoje DS, na konkrétních příkladech je prováděna analýza DS. Ve cvičení se v prostředí MS SQL Serveru provádí realizace DS podle zpracované analýzy. Součástí semestrálního projektu je také analýza a implementace DS, jehož zadáním je databáze implementovaného IS.

Povinná literatura:

Šarmanová, J.: Informační systémy a datové sklady. Skriptum - elektronická učebnice, VŠB-TU Ostrava, 2007

Doporučená literatura:

Lacko, L.: Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat. Computer Press, Brno 2003. Richta, K.- Sochor, J.: Softwarové inženýrství. Skriptum VUT Praha.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Týmové zpracování a prezentace analýzy informačního systému. Týmová implementace IS a její prezentace. Prezentace analýzy datového skladu. Podmínky udělení zápočtu: Týmová realizace většího informačního systému: zadání, zpracování analýzy, návrh komunikace s uživatelem, implementace a dokumentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Týmový vývoj informačních systémů. Řízení prací, typy řešitelů, typy řešitelských týmů. Životní cyklus IS. Specifikace zadání - funkční a nefunkční požadavky. Analýza datová, funkční, časová, metody a nástroje Návrh implementace, systémový a objektový návrh, analýzy designu. Implementace. Testování. Dokumentace. Údržba IS Cyklus vzniku a využití informací, OLTP, datové sklady, OLAP. Struktura datového skladu, metadata. Analýza datového skladu. Datová analýza, konceptuální, multidimenzionální modelování, dimenze a fakty, agregace. Hvězdicové schéma, souhvězdí a další schémata. Metody implementace datových skladů. Dolování znalostí z databází. Uživatelské rozhraní, prezentace a vizualizace dat a výsledků analýz. Textové databáze.. Projekty: Týmový vývoj většího informačního systému. Zpracování zadání a analýzy. Výměna zadání a analýzy mezi týmy. Implementace IS dle cizí analýzy, dokumentace IS. Analýza datového skladu nad implementovaným IS Počítačové laboratoře: Analýza datového skladu pro dané IS Práce v prostředí SQL Server Vývoj DS v prostředí SQL Server Dokumentace DS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Semestrální projekt - 1. část Semestrální projekt 22  11
                Semestrální projekt - 2. část Semestrální projekt 23  12
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku