460-4017/01 – Podnikové informační systémy (PIS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámení s principy systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a jiných parametrizovatelných systémů pro podporu klíčových firemních procesů a s jejich implementací v praxi. Tento kurz je plánován v rozsahu 15 seminárních přednášek. Kurz je rozdělen do tří částí. První část je věnována vymezení systémů ERP nikoliv z pohledu jejich tvorby (tou se zabývají předměty Metody business modelování a Úvod do softwarového inženýrství), ale z pohledu jejich implementace, tedy uvedení těchto hotových SW balíků do života nebo praxe u zákazníka. V druhé části budou studující seznámeni se základními principy účetnictví jako integrační platformou všech ERP systémů. Poslední třetí část bude věnována zásadám implementace těchto systémů, tedy doporučením, čemu při implementaci věnovat zvýšenou pozornost a čeho se vyvarovat. Co je to ERP systém a z čeho se skládá? K čemu slouží účetnictví a na jakých principech funguje? Co je to implementační projekt a jak ho úspěšně zrealizovat? Posluchač získá nové poznatky z oblasti řízení podnikových zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmětu seznámí studenty s principy systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a jiných parametrizovatelných systémů pro podporu klíčových firemních procesů, a s jejich implementací v praxi.

Povinná literatura:

Jana Kunešová-Skálová a kolektiv: Podvojné účetnictví, Grada publishing, 1998 Eva Fišerová, Jaroslav Fišer: Soubor souvztažností k podvojnému účetnictví, REFIS, 1998 ASAP - Accelerated SAP, Project Metodology; SAP A.G. Waldorf James D. Gwartney and Richard L. Stroup: What everyone should know about Economics and Prosperity, James Madison Institute, 1993 Sue Craig and Hadi Jassim: People and Project Management for IT, McGraw-Hill Book Company, 1995

Doporučená literatura:

Jana Kunešová-Skálová a kolektiv: Podvojné účetnictví, Grada publishing, 1998 Eva Fišerová, Jaroslav Fišer: Soubor souvztažností k podvojnému účetnictví, REFIS, 1998 ASAP - Accelerated SAP, Project Metodology; SAP A.G. Waldorf James D. Gwartney and Richard L. Stroup: What everyone should know about Economics and Prosperity, James Madison Institute, 1993 Sue Craig and Hadi Jassim: People and Project Management for IT, McGraw-Hill Book Company, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Úspěšné splnění předmětu představuje získání alepoň minima bodů ze závěrečného testu. Předpokládá se, že tento test bude složen ze dvou částí, přičemž budou stanovena minima splnění pro každou část zvlášť. Toto bude upřesněno během prvních přednášek. Účast na přednáškách bude povinná a za tuto účast bude moci student opět získat nějaké body do finálního hodnocení. Předpokládá se, že pro procvičování budou studenti dostávat příklady domů, jejichž plnění bude zohledněno v závěrečném testu. Přesné rozdělení bodů bude upřesněno na první přednášce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Externím přednášejícím bude pan Tomáš Gregor z firmy U&SLUNO. Bude se sledovat účast na přednáškách. Vymezení ERP systémů, business proces jako základní prvek ERP systémů Příklady business procesů z praxe Význam účetnictví a znalosti ekonomiky obecně, definice účetnictví, důvody jeho vzniku, obecné účetní zásady, právní rámec.. Vysvětlení principu rozvahy na příkladech Vysvětlení principu výsledovky na příkladech, principy práce s účtem (Má dáti a Dal, párování, syntetické a analytické účty, účty se správou otevřených položek...), účetní osnova, majetek a jeho odepisování a účtování Účtování zásob, daně (přímé a nepřímé, princip fungování DPH...), roční uzávěrka Procvičování účetnictví na příkladech Oficiální výkazy - výsledovka, rozvaha, cashflow výkaz; rekapitulace účetnictví, manažerské účetnictví, jednoduché účetnictví, rozpočtové organizace, zadání projektu Vymezení implementačního projektu, obchodní model, právní rámec projektu a jeho rozdělení do etap, projekt jako hra Organizace implementačního projektu, role a jejich naplnění Dokumentace implementačního projektu (Zápisy, Definice projektu.) Business Model, Business Rules, Business Blueprint, Implementační studie.. Akceptace projektu, akceptační scénáře, Vymezení rozsahu projektu (scope), změnová řízení Řízení nákladů na implementačních projektech - projektový controlling Rekapitulace metodiky vedení projektů a nejčastější problémy na implementačních projektech Cvičení: K tomuto předmětu nejsou psaná cvičení, nicméně předpokládá se, že posluchač bude řešit cvičné úkoly zadávané na jednotlivých přednáškách. Kontroly mohou probíhat formou konzultací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Teoretická část Písemka 70  36
        Praktický příklad Písemka 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku