460-4031/01 – Internetové technologie (IT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAW254 Ing. Jan Janoušek
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sumarizovat moderní technologie v prostředí Internetu. Studenti tak budou schopni formulovat, vysvětlovat či sestavovat aplikace těchto technologií v praxi, a to včetně jejich pochopení a propojování. Studenti jsou také vedeni k vytvoření prezentace a vysvětlení zvoleného odporného tématu pro další studenty tohoto předmětu. Součástí předmětu jsou také interakctivní diskuse k jednotlivým tématům, a to na přednášce i cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technologiích v rámci Internetu, tak o technologiích, které budou do reálného provozu nasazeny v průběhu příštích let.

Povinná literatura:

Informace zveřejňované na stránkách předmětu Obecné informační zdroje http://www.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org http://computer.howstuffworks.com http://www.interval.cz http://www.webopedia.com Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Hlavní technologie Internetu http://www.cs.vsb.cz/grygarek/PS/StudijniMaterialy_prednasky.html [cs] http://www.maturita.cz/referaty/informatika/tcp_ip.htm [cs] http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://wiki.cs.vsb.cz/images/9/9a/Sonka_Data_Share_Protocols.pdf [cs] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Aplikace v prostředí Internetu http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.root.cz/clanky/akta-x-html-5-jako-alternativa-ke-xhtml/ [cs] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] http://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/XML_a_webove_sluzby.pdf [sk] Vývoj aplikací v prostředí Internetu http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.borber.com/files/IT_583-Softwarove-licence.pdf [cs] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://objekty.vse.cz/Objekty/RUP [cs] http://www.jantichy.cz/diplomka [cs] http://www.webml.org [en] Bezpečnost http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.svetsiti.cz/view.asp?rubrika=Tutorialy&temaID=244&clanekID=245 [cs] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] http://www.cs.vsb.cz/ochodkova/courses/kpb/usis_prirucka_brezen.pdf [cs] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://home.pf.jcu.cz/~pepe/Diplomky/vlk.pdf [cs] http://www.shopfinder.cz/svet/clanek.asp?ID=2 [cs] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobilních zařízení a Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://download.microsoft.com/download/8/6/c/86c09926-affc-4e14-bec0-3c45cd989436/Vyvoj_aplikacii_pre_mobilne_zariadenia.pdf [sk] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Vyhledávání a sémantický web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/issues/serials.html#2 [cs] http://www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Sklenak_Vilem1.pdf [cs] http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/rpfile.php?id=5004 [cs] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.hlava.net/clanek/co-je-to-web-2-0---nazorna-videoukazka/ [cs] http://www.zbiejczuk.com/adam/zbiejczuk_web20.pdf [cs] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://cz.sun.com/javaforum/sekce1/2-Systinet-JF2005-SOA.pdf [cs] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://tvorba-www-stranek.kvalitne.cz/webove-standardy.php [cs] http://www.blindfriendly.cz/doc/bfw.php [cs] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=5175 [cs] http://seo.jasminka.cz/seo-kniha.pdf [cs] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en] http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/cs/Library/d5dd9c7e-8368-4e03-9cc2-dd28641198c21029.mspx?mfr=true [cs]

Doporučená literatura:

Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Main internet tecgnologies http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Applications within the Internet http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] Applications development within the Internet domain http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://www.webml.org [en] Security http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobile devices nad Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Internet searching and semantic web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Uvedeny na stránkách k předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Co je to Internet , Historie Internetu , Hlavní technologie , Hlavní služby Internet a jeho uživatelé Služby přenosu a sdílení souborů , Služby vzdáleného přístupu Aplikace v prostředí Internetu , Rich Internet Applications WebServices , Multi-Agentní Systémy Vývojový proces , WebML , Technologie pro vývoj Nasazení a provoz Internetových aplikací , TCO , Licencování software Vyhledávání a sémantický web , Web 2.0 Mobilní zařízení a Internet Bezpečnost , E-commerce SOA, SaaS a WebDAV WebDesign , SEO , Copywriting Projekty: Projekt, který je součástí zápočtu je zaměřen na prezentaci vybrané technologie a její praktickou implementační ukázku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku