460-4037/01 – Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti (TEH)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
SAW75 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět základním pojmům a metodám matematické teorie her a rozhodování v podmínkách neurčitosti. Naučit se používat tyto metody při řešení jednoduchých konfliktních a rozhodovacích situací standardního typu. Osvojení si hlavních idejí teorie her a schopnost jejich intuitivního využívání ve složitých rozhodovacích situacích (konfliktních, s náhodnými vlivy, s neúplnou informací,...). Schopnost formalizovat rozhodovací situace a procesy pomocí standardních modelů teorie her. Schopnost řešit standardní úlohy teorie her (znalost příslušných algoritmů).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy matematické teorie her. Studenti se dozví o různých typech her a o tom, jak je možné různé typy her matematicky formalizovat a algoritmicky řešit. Nejprve jsou diskutovány kombinatorické hry, tj. hry dvou hráčů s dokonalou informací. Dále jsou pak studovány hry ve standardním a v rozvinutém tvaru, přičemž nejprve se zaměřujeme na hry dvou hráčů s nulovým součtem (jejichž řešení se dá v případě konečných her převést na úlohu lineárního programování) a dále pak na hry s obecným součtem. U her s obecným součtem jsou pak zvlášť rozebírány nekooperativní hry, u kterých se zkoumá existence Nashových rovnovážných bodů, a dále pak kooperativní hry, u kterých navíc rozlišujeme varianty s přenosnou a nepřenosnou výhrou. Jak u her s nulovým, tak u her s obecným součtem jsou studovány varianty her rozšířené o náhodné tahy a nedokonalou informaci. V závěru semestru je pak pojednáno o hrách v koaličním tvaru.

Povinná literatura:

- doc. RNDr. Jaroslav Markl – Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti - Thomas S. Ferguson – Game Theory — výukové texty k předmětu Game Theory vyučovaném na UCLA (University of California, Los Angeles), http://www.math.ucla.edu/~tom/math167.html

Doporučená literatura:

- Kevin Leyton-Brown, Yoav Shoham: Essentials of Game Theory: A Concise, Multidisciplinary Introduction, Morgan and Claypool Publishers, 2008. - Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein: A Course in Game Theory, MIT Press, 1994. - Drew Fudenberg, Jean Tirole: Game Theory, MIT Press, 1991. - Robert Gibbons: A Primer in Game Theory, Financial Times Prentice Hall, 1992. - Algorithmic Game Theory, edited by Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos and Vijay V. Vazirani, Cambridge University Press, 2007. - J. D. Williams: The Compleat Strategyst: Being a Primer on the Theory of Games of Strategy, The RAND Corporation, 1954.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžná kontrola studia: Kontrolní písemka v polovině semestru. Podmínky udělení zápočtu: Kontrolní písemka v polovině semestru bude hodnocena maximálně 30 body, pro získání zápočtu je třeba získat z této písemky minimálně 10 bodů. Zkouška: Pro absolvování zkoušky je třeba ze 70 bodů získat alespoň 25.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 úvod 2 kombinatorické hry, grafové hry 3 hra NIM, Sprague-Grundyova funkce 4 sumy her a jejich řešení pomocí Sprague-Grundyovy funkce 5 hry dvou hráčů s nulovým součtem ve strategickém tvaru, maticové hry 6 dominované strategie, sedlový bod, smíšené strategie 7 řešení maticových her ve smíšených strategiích převodem na lineární programování 8 lineární programování (dokončení) 9 hry dvou hráčů s nulovým součtem v rozvinutém tvaru, Kuhnův strom, náhodné tahy, hry s nedokonalou informací 10 hry dvou hráčů s obecným součtem ve strategickém tvaru, bimaticové hry, Nashovy rovnovážné body 11 kooperativní hry, hry s přenosnou výhrou 12 hry v koaličním tvaru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                Zápočtová písemka Písemka 30  10
        Zkouška Zkouška 70 (70) 25
                Zkoušková písemka Písemná zkouška 70  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku