460-4042/01 – Technologie počítačových sítí (TPS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Grygárek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY72 Ing. Petr Grygárek, Ph.D.
STR554 Ing. Daniel Stříbný
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o moderních technologiích pro inteligentní řízení síťových infrastruktur, jejich aplikacích a praktické konfiguraci. Studenti porozumí moderním způsobům pro bezpečné propojování podnikových sítí a datových center přes transportní sítě, zorientují se v technologiích pro rozklad zátěže v serverových farmách a budou mít přehled o moderních metodách správy síťové infrastruktury. Naučí se vhodně zvolit a nakonfigurovat síťové prvky pro vzájemné propojení odlehlých lokalit přes transportní infrastrukturu. Získají také představu o možnostech vývoje aplikací integrovaných do síťové infrastruktury včetně integrace s externími systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět podává přehled moderních technologií inteligentního řízení infrastruktur počítačových sítí, zejména podnikových sítí a sítí datových center včetně metod pro jejich bezpečné vysokorychlostní propojení. Diskutovány jsou i mechanismy efektivní návaznosti na transportní sítě a optimalizace přenášených toků. Předmět seznámí také s moderními metodami správy síťové infrastruktury. Dále jsou nastíněny možnosti vývoje softwarových aplikací vestavěných do prvků síťové infrastruktury a jejich integrace s externími systémy.

Povinná literatura:

Přednášky a další materiály na WWW stránkách předmětu.

Doporučená literatura:

Pužmanová,R.: TCP/IP v kostce. Knopp, České Budějovice 2004. ISBN 80-7232-236-2. Cisco Systems Inc.: Internetworking Technology Overview. http://www.cisco.com.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrola rozpracovanosti projektu během semestru - analýza tématu a syntéza testovacího protředí Odevzdání a prezentace semestrálního projektu na konci semestru. V rámci semestrálního projektu studenti samostatně analyzují a popíší zvolenou problematiku, navrhnou testovací konfiguraci, prakticky ověří chování a sumarizují dosažené výsledky. Podmínky udělení zápočtu: Vypracování a odevzdání projektu ve cvičícím přijaté kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-4028 SPS Směrované a přepínané sítě Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Mechanismy a algoritmy pro dynamicky vytvářené virtuální privátní sítě. Provoz multimediálních aplikací v počítačových sítích.  Aplikace MPLS - bezpečné propojování podnikových sítí Aplikace MPLS - bezpečné propojování datových center s ohledem na požadavky serverových aplikací. Algoritmy a protokoly pro optimalizace sítí s vysokorychlostním směrováním Technologie pro migraci k IPv6 (ISATAP, NAT64 Teredo, ...) Bezpečnost počítačových sítí. IDS, IPS. Control Plane Policing. Inteligentní komunikační infrastruktury datových a superpočítačových center (inteligentní rozklad zátěže, server offload, realizace redundance) Konvergované síťové technologie pro datová centra, sítě SAN. Protokoly a aplikace pro správu, monitorování a diagnostiku počítačových sítí: SNMP, MIB, RMON. SPAN, NETCONF. Centrální řízení inteligentních rádiových sítí s podporou mobilních zařízení. Vývoj embedded aplikací pro síťové prvky. Scripting, integrace systémů se síťovou infrastrukturou, Networking testbeds – dynamicky komponovaná distribuovaná prostředí pro testování síťových technologií. Laboratorní cvičení: 1.Dynamicky vytvářené virtuální privátní sítě. 2. Aplikace MPLS - bezpečné propojování podnikových sítí 3. Aplikace MPLS - bezpečné propojování datových center .s ohledem na požadavky serverových aplikací. 4. Algoritmy a protokoly pro optimalizace sítí s vysokorychlostním směrováním 5. Technologie pro migraci k IPv6 - tunelování, ISATAP, Teredo. 6. Konfigurace. IDS a IPS. 7.Control Plane Policing. 8. Technologie pro inteligentní rozklad zátěže 9. Monitoring sítí 10. Páce na semestrálních projektech 11. Vývoj embedded aplikací – Cisco Application Extension Platform.. Seznámení s řešenými příklady 12. Vývoj embedded aplikací – vývoj vlastní aplikace 13. Konfigurace řídícího prvku inteligentních bezdrátových sítí 14. Prezentace semestrálních projektů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Semestrální projekt Projekt 30  17
                Prezentace semestrálního projektu Jiný typ úlohy 5  3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 30
                Kombinovaná zkouška Ústní zkouška 50  30
                Síťové konfigurace Jiný typ úlohy 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku