460-4045/02 – Informační management (IM)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHL0042 Ing. Martin Chlebovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí vedoucího oddělení informatiky a/nebo projektového manaže středního a velkého podniku a s organizací a řízením odboru informatiky v převážně průmyslových podnicích a IT společnostech. Na základě těchto znalostí by se studenti měli dokázat orientovat v organizaci a procesech IT ve středních i mezinárodních společnostech. Zároveň je předmět průpravou pro předmět Projektové řízení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení IT. Předmět dává průřez problematikou funkce vedoucího IT a/nebo Projektového vedoucího ve středním a velkém podniku. Klade potřebný důraz na ekonomické otázky a otázky řízení kolektivu spojené s provozem IT a řízením projektů a ukazuje použití technicko ekonomických metod k řízení jak denního provozu IT struktur, tak i k plánování rozsáhlých systémů.

Povinná literatura:

PLAMÍNEK J.:Vedení týmů, lidí a firem, 2. přepracované vydání, Praha:Grada Publishing, 2006, 180 s., ISBN 80-247-1092-7

Doporučená literatura:

Gladwell, M: Bod zlomu, O malých příčinách s velkými následky, 256 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-199-4, EAN 9788073631994, řada Zlom, vydání 3, poprvé vyšlo 08.04.2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Role IT oddělení v organizaci: Malé, střední, mezinárodní. IT management a jeho klíčové aspekty v organizaci: Vize. Strategie. Plánovací proces. Investice. Každodenní činnost. Náklady. Zákaznická orientace (interní, externí). Organizační struktura IT: Klasická struktura. Sdílené služby. Pronájem služeb (Outsourcing). Rozdíl mezi malou a velkou organizací: Výhody. Nevýhody. Činnost IT: Vnitřní zdroje. Vnější zdroje. Datová centra. Spolupráce se subdodavateli. Současná situace na českém (evropském) trhu Projektové řízení jako součást IT Managementu: Nové projekty. Aplikace. Infrastruktura. Plánování. Implementační proces. Sledování efektu. Sdílené služby. Nové projekty IT ve velkých organizacích: Příprava projektu. Přinesené výhody. Výpočet investic. Návratnost. Dopad na společnost. Návrat k původnímu řešení. Plánování projektů v IT: Organizace projektů. Zdroje - vnější, vnitřní. Cena. Plánování času. Subdodavatelé. Schvalovací proces. Realizace projektu: Sledování časového harmonogramu a nákladů. Nápravné akce. Organizační změny. IT audit: Role IT auditu. Typy auditů: Metodologie. Příprava na audit.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku