460-4045/04 – Informační management (IM)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity2
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHL0042 Ing. Martin Chlebovský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí vedoucího oddělení informatiky a/nebo projektového manaže středního a velkého podniku a s organizací a řízením odboru informatiky v převážně průmyslových podnicích a IT společnostech. Na základě těchto znalostí by se studenti měli dokázat orientovat v organizaci a procesech IT ve středních i mezinárodních společnostech. Zároveň je předmět průpravou pro předmět Projektové řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří projevili zájem o principy řízení IT. Předmět dává průřez problematikou funkce vedoucího IT a/nebo Projektového vedoucího ve středním a velkém podniku. Klade potřebný důraz na ekonomické otázky a otázky řízení kolektivu spojené s provozem IT a řízením projektů a ukazuje použití technicko ekonomických metod k řízení jak denního provozu IT struktur, tak i k plánování rozsáhlých systémů.

Povinná literatura:

PLAMÍNEK J.:Vedení týmů, lidí a firem, 2. přepracované vydání, Praha:Grada Publishing, 2006, 180 s., ISBN 80-247-1092-7

Doporučená literatura:

Gladwell, M: Bod zlomu, O malých příčinách s velkými následky, 256 stran, 298 Kč, ISBN 978-80-7363-199-4, EAN 9788073631994, řada Zlom, vydání 3, poprvé vyšlo 08.04.2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-2. Organizace ICT ve společnostech: Role IT oddělení ve firmě. IT management a jeho hlavní aspekty. Organizační struktura IT. Rozdíl mezi malou a velkou organizací. Typické činnosti útvaru IT. 3.-4. Základy projektového řízeni: Projektové řízení jako součást IT managementu. ICT projekty. Metodika a procesní modely. Fáze projektu. Nástroje pro řízení ICT projektů. Reporting stavu projektu. 5.-6. Soft-skills (měkké dovednosti): Vedení lidí. Prezentační dovednosti. Time management. Typologie osobností MBTI. Koučing. Umění se dorozumět. Řešení konfliktů. Vyjednávání. Metody týmové spolupráce. Angažovanost. 7.-8. Procesy změn: Důvody změn. Adaptace na změny. Úspěšná implementace změn. 9.-10. Audity: Typy auditů. Auditní proces a výslededky. Nápravná opatření. 11.-12. Sociální sítě a média: Teorie sociálních sítí. Využití sociálních médií ve společnostech. Využití sociálních médií k osobnímu růstu. Sdílená ekonomika. 13.-14. Základy Řízení IT služeb: Metodika ITIL. Životní cyklus IT služeb. Procesy podle ITIL (incidenty, problémy, změny). Funkce kontaktního místa (Service desk). Jiné metodiky řízení IT služeb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: přednášky - alespoň 70% cvičení - alespoň 90%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní