460-4046/01 – Kryptografie a počítačová bezpečnost (KPB)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student bude umět: 1. klasifikovat jednotlivé typy útoků proti bezpečnosti IT, 2. klasifikovat jednotlivé bezpečnostní cíle a mechanismy vedoucí k jejich splnění, 3. kategorizovat jednotlivé kryptografické mechanismy, 4. formulovat matematickou podstatu kryptografických algoritmů, 5. navrhnout bezpečnostní mechanismy, 6. ukázat použití kryptografických mechanismů v praxi (protokoly, ...) a praktikovat je, 7. pracovat na projektu v týmu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními principy a algoritmy bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu se studenti seznámí se především se základními pojmy z bezpečnosti IT, s algoritmy symetrické a asymetrické kryptografie a jejich matematickým základem, s kryptografickými hashovacími funkcemi a jejich vlastnostmi, s algoritmy pro digitální podpis a kryptografií na bázi eliptických křivek, se správou klíčů. Nedílnou součástí výkladu je také přehled nejdůležitějších standardů a hodnotících kriterií, neopomíjí se problematika počítačové kriminality a legislativních aspektů bezpečnosti IT.

Povinná literatura:

[1] Ochodková E., Matematické základy kryptografických algoritmů, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-zaklady-kryptografickych-algoritmu [2] Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999 a pozdější [3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, ISBN: 0-8493-8523-7, October 1996, 816 pages, http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

Doporučená literatura:

[1] Schneier B.: Applied cryptography, John Wiley & Sons, New York, 1995 (2nd edition) [2] Pfleeger Ch.P.: Security in Computing, Prentice Hall, 1997 a pozdější [3] Gollmann D.: Computer Security , Wiley 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: - zvládnutí zadaných teoretických nebo implementačních úkolů: kontrola spočívá v posouzení pochopení problému, postupu řešení a výsledku řešení. V případě implementačního úkoly se kontroluje výběru algoritmu, implementace algoritmu, funkčnosti aplikace, provedené experimenty a interpretace jejich výsledků. K zápočtu musí student získat alespoň (>=) 25 bodů ze 45 možných. Písemná zkouška (min 20 bodů z 55 možných).

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky bezpečnosti informací a informačních technologií. Základní pojmy z bezpečnosti IT. Cíle, funkce, mechanismy, hrozby, útoky, rizika, zranitelná místa, bezp. opatření. Základy modulární aritmetiky. Zkladní pojmy kryptografie. Role kryptografie v bezpečnosti, terminologie, přehled dnes používaných kryptografických systémů. Metody a typy útoků. Klasická kryptografie. Stručný pohled do historie, některé příklady. Symetrická kryptografie (systémy s tajným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady symetrických algoritmů (Fiestel, DES,...), jejich činnost, slabiny. Asymetrická kryptografie (systémy s veřejným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady asymetrických algoritmů (RSA, ELGamal,...), jejich činnost, slabiny. Správa kryptografických klíčů. relevantní standardy a protokoly. Délka klíče, generování, manipulace, distribuce klíčů, výměna klíčů (Diffie-Hellman). Autentizace a identifikace, nepopiratelnost. Autentizační protokoly. MAC. Digitální podpis, hash funkce, certifikát, certifikační autorita. DSS. Úvod do kryptoanalýzy. Programy ohrožující bezpečnost. Kryptografie na bázi eliptických křivek. Firewally, bezpečnost elektronické pošty (PEM, PGP, S/MIME), SSL. Kritéria, metodika a standardy pro hodnocení bezpečnosti, (týkající se všech kapitol). Standardy pro hodnocení bezpečnosti (ITSEC, ITSEM, Common Criteria, ISO 9000,...). Právní aspekty ochrany informací (autorský zákon, zákon o elektronickém podpisu...), počítačová kriminalita. Projekty: Projekt se skládá z několika dílčích úkolů teoretického nebo implementačního charakteru. Vždy bude k určitému datu zveřejněno zadání úkolu a termín jeho odevzdání. Témata úkolů budou korespondovat s oblastmi probíranými na přednáškách. Počítačové laboratoře: Procvičování matematických principů probíraných algoritmů. Demonstrace jednotlivých algoritmů na konkrétních příkladech. Simulace kryptoanalytických útoků. Praktické ukázky bezpečnostních aplikací a protokolů I. Praktické ukázky bezpečnostních aplikací a protokolů II. Prezentace studentských projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2011/2012 prezenční čeština volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok