460-4046/03 – Kryptografie a počítačová bezpečnost (KPB)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student bude umět: 1. klasifikovat jednotlivé typy útoků proti bezpečnosti IT, 2. klasifikovat jednotlivé bezpečnostní cíle a mechanismy vedoucí k jejich splnění, 3. kategorizovat jednotlivé kryptografické mechanismy, 4. formulovat matematickou podstatu kryptografických algoritmů, 5. navrhnout bezpečnostní mechanismy, 6. ukázat použití kryptografických mechanismů v praxi (protokoly, ...) a praktikovat je, 7. pracovat na projektu v týmu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními principy a algoritmy bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu se studenti seznámí se především se základními pojmy z bezpečnosti IT, s algoritmy symetrické a asymetrické kryptografie a jejich matematickým základem, s kryptografickými hashovacími funkcemi a jejich vlastnostmi, s algoritmy pro digitální podpis a kryptografií na bázi eliptických křivek, se správou klíčů. Nedílnou součástí výkladu je také přehled nejdůležitějších standardů a hodnotících kriterií, neopomíjí se problematika počítačové kriminality a legislativních aspektů bezpečnosti IT.

Povinná literatura:

[1] Ochodková E., Matematické základy kryptografických algoritmů, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-zaklady-kryptografickych-algoritmu [2] Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999 a pozdější [3] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, ISBN: 0-8493-8523-7, October 1996, 816 pages, http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

Doporučená literatura:

[1] Schneier B.: Applied cryptography, John Wiley & Sons, New York, 1995 (2nd edition) [2] Pfleeger Ch.P.: Security in Computing, Prentice Hall, 1997 a pozdější [3] Gollmann D.: Computer Security , Wiley 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: K zápočtu musí student získat alespoň (>=) 25 bodů ze 45 možných. Hodnotí se: - stanovená docházka - 3 dílčí úkoly Písemná zkouška (min 20 bodů z 55 možných).

E-learning

Další požadavky na studenta

U posluchače tohoto předmětu se předpokládají vstupní znalosti diskrétní matematiky, algebry, programování a počítačových sítí na úrovni absolventa bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky bezpečnosti informací a informačních technologií. Základní pojmy z bezpečnosti IT. Cíle, funkce, mechanismy, hrozby, útoky, rizika, zranitelná místa, bezp. opatření. 2. Základy modulární aritmetiky. 3. Základní pojmy kryptografie. Role kryptografie v bezpečnosti, terminologie, přehled dnes používaných kryptografických systémů. Metody a typy útoků. 4.Klasická kryptografie. Stručný pohled do historie, některé příklady. 5. Symetrická kryptografie (systémy s tajným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady symetrických algoritmů (Fiestel, DES,...), jejich činnost, slabiny. 6. Asymetrická kryptografie (systémy s veřejným klíčem). Základní pojmy, vlastnosti, způsoby použití, příklady asymetrických algoritmů (RSA, ELGamal,...), jejich činnost, slabiny. 7. Správa kryptografických klíčů. relevantní standardy a protokoly. Délka klíče, generování, manipulace, distribuce klíčů, výměna klíčů (Diffie-Hellman). 8. Autentizace a identifikace, nepopiratelnost. Autentizační protokoly. MAC. Digitální podpis, hash funkce, certifikát, certifikační autorita. DSS. 9. Úvod do kryptoanalýzy. Programy ohrožující bezpečnost. Kryptografie na bázi eliptických křivek. 9. Bezpečnostní protokoly. Firewally, bezpečnost elektronické pošty (PEM, PGP, S/MIME), SSL. 10. Kritéria, metodika a standardy pro hodnocení bezpečnosti, (týkající se všech kapitol). Standardy pro hodnocení bezpečnosti. Právní aspekty ochrany informací (autorský zákon, zákon o elektronickém podpisu...), počítačová kriminalita. Cvičení - Počítačové laboratoře Procvičování matematických principů probíraných algoritmů. Modulární aritmetika. Algebraické struktury. Teorie čísel. Demonstrace jednotlivých algoritmů na konkrétních příkladech. Historická kryptografie. Moderní kryptografie. Simulace kryptoanalytických útoků. Praktické ukázky bezpečnostních aplikací a protokolů I. Praktické ukázky bezpečnostních aplikací a protokolů II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních (účast na cvičení 11 ze 14 nebo 8 z 10 ve zkráceném semestru).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140035) Informatika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok