460-4059/01 – Adaptivní webové systémy (AWS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s principy a technologiemi adaptivního a sémantického webu a prakticky testovat/vytvořit obsah, anotace, případně implementovat určené algoritmy či techniky personalizace a adaptace v prostředí experimentálního adaptivního systému, implementace v jazycích Java a C#. Přednášky: 1. Úvod do problematiky adaptivního webu. 2. Modely, modelování a základní pojmy. 3. Analýza linků, statické a dynamické algoritmy ohodnocení stránek. 4. Model uživatele v adaptivních webových systémech a adaptivní výukových systémech. 5. Profil uživatele a personalizace. 6. Sběr dat a předzpracování textů v přirozeném jazyce. 7. Vytěžování dat pro personalizaci webu. 8. Modelování dokumentů. 9. Personalizace a vyhledávání na webu. 10. Adaptivní navigace. 11. Filtrovací a doporučovací systémy. 12. Doporučování založené na obsahu a případově založené doporučování. 13. Adaptivní prezentace obsahu webu. Cvičení: Náplní cvičení je praktická práce s funkčním prototypem adaptivního webového systému XAPOS. Konkrétně s transformacemi vstupů a výstupů do/z interního formátu XAPOSu, práce s ontologiemi pomocí nástrojů pro jazyk OWL (například Protege). Analýza a úprava modulů XAPOSu, který je dostupný ve zdrojovém tvaru arg.vsb.cz/XAPOS/ 1. Úvod do problematiky adaptivního webu. 2. Modely, modelování a základní pojmy. 3. Analýza linků, statické a dynamické algoritmy ohodnocení stránek. 4. Model uživatele v adaptivních webových systémech a adaptivní výukových systémech. 5. Profil uživatele a personalizace. 6. Sběr dat a předzpracování textů v přirozeném jazyce. 7. Vytěžování dat pro personalizaci webu. 8. Modelování dokumentů. 9. Personalizace a vyhledávání na webu. 10. Adaptivní navigace. 11. Filtrovací a doporučovací systémy. 12. Doporučování založené na obsahu a případově založené doporučování. 13. Adaptivní prezentace obsahu webu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Web se sémantikou umožňuje nabízet obsah cíleně k zájmům a profilu uživatele. Takovou personalizaci provádí adaptivní webové systémy využívající model domény, uživatele, techniky adaptace a případně kolaborativní doporučování založené na sociálním doporučování. Za těmito přístupy jsou odpovídající technologie, techniky a metriky. Jejich přehled na odpovídající úrovni bude náplní předmětu. Praktická část bude částečně věnována práci s funkčním prototypem webového adaptivního systému XAPOS, kde budou studenti plnit příslušná zadání.

Povinná literatura:

Elektronické výukové materiály v LMS Moodle, http://moodle.cs.vsb.cz. Brusilovski, P., Kobsa, A., Nejdl, W., The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization, Springer 2007

Doporučená literatura:

Brusilovski, P., Kobsa, A., Nejdl, W., TheAdaptive Web: Methods and Strategiesof Web Personalization, Springer 2007 Bing, L., Web data mining, Springer 2007 Mendes, E., Mosley, N., Web Engineering, Springer 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Referát a jeho prezentace na určené téma. Kontrola formou diskuse po prezentaci, přidělení bodů. Samostatný domácí úkol - hodnocení v LMS, slovní i bodové.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky adaptivního webu, modely, modelování a základní pojmy. 2. Analýza linků, statické a dynamické algoritmy ohodnocení stránek. 3. Model, profil a personalizace uživatele v adaptivních webových systémech a adaptivní výukových systémech. 4. Sběr dat a předzpracování textů v přirozeném jazyce. 5. Vytěžování dat pro personalizaci webu a modelování dokumentů. 6. Personalizace a vyhledávání na webu. 7. Adaptivní navigace. 8. Filtrovací a doporučovací systémy. 9. Doporučování založené na obsahu a případově založené doporučování. 10. Adaptivní prezentace obsahu webu. Cvičení: Náplní cvičení je praktická práce s funkčním prototypem adaptivního webového systému (pravděpodobně XAPOS). Konkrétně s transformacemi vstupů a výstupů do/z interního formátu XAPOSu, práce s ontologiemi pomocí nástrojů pro jazyk OWL (například Protege). Analýza a úprava modulů XAPOSu, který je dostupný ve zdrojovém tvaru http://arg.vsb.cz/XAPOS/ 1. Úvod do problematiky adaptivního webu, modely, modelování a základní pojmy. 2. Analýza linků, statické a dynamické algoritmy ohodnocení stránek. 3. Model, profil a personalizace uživatele v adaptivních webových systémech a adaptivní výukových systémech. 4. Sběr dat a předzpracování textů v přirozeném jazyce. 5. Vytěžování dat pro personalizaci webu a modelování dokumentů. 6. Personalizace a vyhledávání na webu. 7. Adaptivní navigace. 8. Filtrovací a doporučovací systémy. 9. Doporučování založené na obsahu a případově založené doporučování. 10. Adaptivní prezentace obsahu webu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 50 (50) 25
                semestrální projekt Semestrální projekt 50  25
        Zkouška Zkouška 50  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku