460-4062/01 – Operační výzkum (OV )

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.Garant verze předmětudoc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAV0026 doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je naučit posluchače základním (deterministickým) metodám v dané oblasti, ale i metodám pokročilejším (např. stochastickým). V kurzu budou také prezentovány rozmanité prakticky zajímavé problémy, jako jsou například úlohy transportní, úlohy o alokaci zdrojů a úlohy o plánování (scheduling) a jejich řešení. Po absolvování kurzu budou posluchači umět různými metodami řešit úlohy z oblasti řízení výroby, plánování, logistiky, plánování tras atd. Důraz bude kladen také na získání praktické zkušenosti posluchačů s řešením úloh v dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Operační výzkum (OR) je disciplínou, která aplikuje pokročilé analytické metody k dosažení lepších rozhodnutí. Je rovněž známa pod názvy “management science” nebo “decision science”. Zahrnuje aplikaci matematických metod a informačních technologií při návrhu systémů tak, aby fungovaly co nejefektivněji, nebo aplikaci uvedených metod při rozhodování jak co nejlépe využít lidských, finančních nebo jiných zdrojů. Kurz se zabývá třemi různými aspekty operačního výzkumu, kterými jsou: 1. Simulace (ověřování přístupů s cílem jejich zlepšení); 2. Optimalizace (nalezení řešení, které je nejlepší nad množinou řešení, jejíž velikost je obtížně stanovitelná a jednotlivá řešení v ní obtížně porovnatelná); 3. Pravděpodobnostní/statistické vyhodnocení (měření rizika, dolování z dat k nalezení významných souvislostí, testování závěrů, vytváření spolehlivých předpovědí).

Povinná literatura:

1. Taha Hamdy (2010) Operations Research: An Introduction (9th Edition). ISBN-13: 978-0132555937 2. Winston Wayne (2003) Operations Research: Applications and Algorithms. ISBN-13: 978-0534380588 3. Pinedo M. (2012) Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer. ISBN-13: 978-1461419860

Doporučená literatura:

1. Marlow W. Mathematics for Operations Research. Dover Publications. ISBN-13: 978-0486677231

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Vypracování úloh zadaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek ● Obecný úvod do operačního výzkumu; přehled terminologie a historie. ● Fáze operačního výzkumu: Formulace problému, konstrukce modelu, odvozování řešení z modelů, testování modelu a řešení, implementace a kontrola řešení. ● Přehled typických úloh operačního výzkumu: Přidělování zdrojů, řízení zásob, náhrada a údržba, hromadná obsluha, řízení výrobních operací, směrování v sítích, dopravní úlohy. ● Řešení úloh operačního výzkumu metodou lineárního programování; formulace modelu, technická interpretace duální úlohy lineárního programování. ● Řešení úloh metodou celočíselného programování. ● Evoluční algoritmy a jejich aplikace v dané oblasti; genetické algoritmy. ● Diferenciální evoluce. ● Algoritmy inspirované chováním v koloniích. ● Transportní problémy: metoda severozápadního rohu, metoda nejmenší ceny, Vogelova aproximační metoda, hledání trasy vozidel, problém obchodního cestujícího ● Řešení problému alokace omezených zdrojů. ● Problémy plánování: FSP (FlowShopSchedulingProblems), JSP (Job ShopSchedulingProblems). ● Softwarové systémy pro operační výzkum. Témata cvičení Cvičení budou zahrnovat kódování řešení různých problémů a rutin (zpravidla s využitím jazyka C++). Témata budou následující: ● Řešení úloh pomocí lineárního programování. ● Řešení úloh pomocí genetického programování. ● Genetické algoritmy ● Diferenciální evoluce ● Řešení transportních problémů ● Řešení problémů plánování

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní