460-4066/01 – Matematika pro zpracování znalostí (MPZZ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuMgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SNE10 Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá následující znalosti a dovednosti: teoretické základy metod pro analýzu dat, implementace a aplikace vybraných metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základními matematickými metodami pro oblast analýzy dat. Přednášky poskytnou teoretický základ pro samostatnou práci studentů. Cvičení nabídnou prostor pro prodiskutování problematiky, ukázku řešení úloh a procvičení na názorných příkladech.

Povinná literatura:

1. Dan A Simovici; Chabane Djeraba. Mathematical tools for data mining : set theory, partial orders, combinatorics. Springer, 2008. 2. David Skillicorn. Understanding Complex Datasets: Data Mining with Matrix Decompositions, Chapman & Hall, 2007. 3. T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer; Corr. 3rd edition, 2009.

Doporučená literatura:

1. Eldén, L., Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition, SIAM 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 on-line testy v průběhu semestru a zápočtová písemná práce. Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je povinná a ústní část je nepovinná.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Relace a jejich vlastnosti. Uspořádání, ekvivalence, tolerance 2) Algebry, operace, morfismy a kongruence 3) Grafy a hypergrafy 4) Uspořádané množiny 5) Svazy a další algebry s dvěma operacemi 6) Konceptuální svazy 7) Asociační pravidla 8) Rough sets a fuzzy množiny 9) Metriky, ultrametriky a nepodobnosti 10) Metrické a topologické prostory 11) Dimenze a prokletí dimenzionality 12) Shlukování I 13) Shlukování II, kvalita shlukování Cvičení na učebně s tabulí: 1) Příklady relací, určení jejich vlastností. Speciální relace. 2) Příklady algeber, procvičení základních algebraických pojmů 3) Příklady grafů a hypergrafů, procvičení základních pojmů 4) Příklady uspořádaných množin, procvičení základních pojmů 5) Příklady svazů a algeber s dvěma operacemi, procvičení základních pojmů 6) Příklady konceptuální svazů, ukázky aplikace konceptuálních svazů 7) Algoritmy pro extrakci asociačních pravidel 8) Řešené příklady z teorie rough setů, procvičení základních pojmů z fuzzy množin 9) Příklady metrik, vzdáleností a podobností, procvičení základních pojmů 10) Příklady metrických a topologických prostorů, procvičení základních pojmů 11) Paradoxy ve vysoce dimenzionálních prostorech a redukce dimenze 12) Procvičení matematických metod teorie shlukování 13) Procvičení matematických metod teorie shlukování, metody pro ověření kvality shlukování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Zápočtová písemka Písemka 19  10
                Online testy Písemka 21  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Zkouškový test Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkoušení Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní