460-4066/03 – Matematika pro zpracování znalostí (MPZZ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuMgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SNE10 Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá následující znalosti a dovednosti: teoretické základy metod pro analýzu dat, implementace a aplikace vybraných metod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základními matematickými metodami pro oblast analýzy dat. Přednášky poskytnou teoretický základ pro samostatnou práci studentů. Cvičení nabídnou prostor pro prodiskutování problematiky, ukázku řešení úloh a procvičení na názorných příkladech.

Povinná literatura:

Dan A Simovici; Chabane Djeraba. Mathematical tools for data mining : set theory, partial orders, combinatorics. Springer, 2008. David Skillicorn. Understanding Complex Datasets: Data Mining with Matrix Decompositions, Chapman & Hall, 2007. T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer; Corr. 3rd edition, 2009.

Doporučená literatura:

Eldén, L., Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition, SIAM 2007.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Algebry 2) Grafy a hypergrafy. 3) Uspořádané množiny 4) Svazy a booleovy algebry 5) Konceptuální svazy 6) Topologie 7) Asociační pravidla 8) Rough Sets 9) Aproximační prostory 10) Disimilarity, metrické prostory a ultrametriky 11) Dimenze a prokletí dimenzionality 12) Shlukování 13) Kombinatorika, Vapnik-Chervonenkisova dimenze Cvičení na učebně s tabulí: 1) Příklady algeber, procvičení základních algebraických pojmů 2) Příklady grafů a hypergrafů, procvičení základních pojmů 3) Příklady uspořádaných množin, procvičení základních pojmů 4) Příklady svazů a Booleových algeber, procvičení základních pojmů 5) Příklady konceptuální svazů, ukázky aplikace konceptuálních svazů 6) Příklady topologií, procvičení základních pojmů 7) Algoritmy pro extrakci asociačních pravidel 8) Řešené příklady z teorie rough setů, procvičení základních pojmů 9) Příklady aproximačních prostorů, procvičení základních pojmů 10) Příklady metrických prostorů a ultrametriky, procvičení základních pojmů 11) Paradoxy ve vysoce dimenzionálních prostorech a redukce dimenze 12) Procvičení matematických metod teorie shlukování 13) Příklady výpočtu Vapnik-Chervonenkisova dimenze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 3 omluvy

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2658) Výpočetní vědy (2612T078) Výpočetní vědy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku