460-4067/01 – Semestrální projekt II (SP II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity8
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
BEH01 Ing. Marek Běhálek, Ph.D.
BOH126 Ing. Stanislav Böhm, Ph.D.
DAV0026 doc. MSc. Donald David Davendra, Ph.D.
SNE10 Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
DUZ48 prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
DVO26 doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
FUS032 Ing. Radovan Fusek, Ph.D.
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
HOL570 Ing. Michael Holuša, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
JAN59 prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
JAW254 Ing. Jan Janoušek
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRO080 doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
LIC10 prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
LUK194 Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
MAR23 Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
NOW021 Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
PLA06 prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
PRI156 Ing. Michal Prílepok, Ph.D.
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
SAW75 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
SEI01 Ing. David Seidl, Ph.D.
SKA206 Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
VOJ189 Ing. Lukáš Vojáček, Ph.D.
ZEL01 prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prokázat schopnosti samostatné inženýrské práce. Samostatná práce podle zadaného tématu projektu pod vedením vyučujícího. Zpravidla se jedná o závěrečnou fázi realizace semestrálního projektu, jejímž cílem je řešení již rozpracovaného semestrálního projektu a jeho dokončení v souladu se zadáním a podle pokynů vyučujícího.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci Semestrálního projektu II student řeší pod vedením určeného vyučujícího úkoly související se zadaným semestrálním projektem. Dokončuje jeho řešení, prezentuje jeho výsledky a zpracovává závěrečnou zprávu semestrálního projektu. Cvičení: Cvičení probíhají formou konzultací s vyučujícím, který vede konkrétní projekt. Stanovení harmonogramu řešení projektu - závěrečné fáze řešení semestrálního projektu. Pravidelné konzultace s vyučujícím. Průběžná prezentace dílčích výsledků. Doporučení pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu - osnova a uspořádání textové části, rozsah, typografická úprava, prostředky pro sazbu, jazyková kvalita. Informace o elektronické podobě zpracování závěrečné zprávy. Informace o průběhu a formě obhajoby závěrečné zprávy semestrálního projektu. Příprava na obhajobu závěrečné zprávy semestrálního projektu formou prezentací o aktuálním stavu řešení semestrálního projektu. Projekty: Řešení dílčích úkolů (projektů) souvisejících s tématem semestrálního projektu a stanovených vyučujícím, které vedou ke zdárnému dokončení zadaného semestrálního projektu.

Povinná literatura:

Určí vyučující - vedoucí semestrálního projektu dle zadání . Závazné pokyny pro vypracování semestrálního projektu, FEI VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Určí vyučující - vedoucí semestrálního projektu dle zadání . Závazné pokyny pro vypracování semestrálního projektu, FEI VŠB-TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru hodnotí a vede studenta po odborné stránce vedoucí semstrálního projektu. Podmínky udělení zápočtu: Pravidelné konzultace s vedoucím projektu. Splnění stanovených cílů závěrečné fáze řešení semestrálního projektu, obhajoba dokončeného semestrálního projektu v rozsahu stanoveném v jeho zadání a v termínu definovaném v harmonogramu studia. Náležitosti k obhajobě projektů: text popisující náplň a práci na projektu v rozsahu asi 10 stran, pokud vedoucí projektu neurčí jinak a prezentace shrnující předchozí text. Obhajoba probíhá před komisí. Zápočet uděluje vedoucí projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení dílčích úkolů (projektů) souvisejících s tématem semestrálního projektu a stanovených vyučujícím, které vedou ke zdárnému dokončení zadaného semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Cvičení probíhají formou konzultací s vyučujícím, který vede konkrétní projekt. Stanovení harmonogramu řešení projektu - závěrečné fáze řešení semestrálního projektu. Pravidelné konzultace s vyučujícím. Průběžná prezentace dílčích výsledků. Doporučení pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu - osnova a uspořádání textové části, rozsah, typografická úprava, prostředky pro sazbu, jazyková kvalita. Informace o elektronické podobě zpracování závěrečné zprávy. Informace o průběhu a formě obhajoby závěrečné zprávy semestrálního projektu. Příprava na obhajobu závěrečné zprávy semestrálního projektu formou prezentací o aktuálním stavu řešení semestrálního projektu. Projekty: Řešení dílčích úkolů (projektů) souvisejících s tématem semestrálního projektu a stanovených vyučujícím, které vedou ke zdárnému dokončení zadaného semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Semestrální projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti: Student musí obhájit semestrální projekt.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku