460-4068/01 – Databázové a informační systémy II (DAIS II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu zná standardní metodologie, metody a nástroje pro návrh databáze a vývoj informačních systémů, zejména fyzický návrh databáze a testování datové vrstvy, a dovede je použít v praxi při vývoji IS. Absolvent umí popsat problematiku rozšířených databázových technologií, jako jsou prostorová a full-textová rozšíření databázových systémů, uložení a dotazování XML dat, distribuované a NoSQL databázové systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

První část předmětu navazuje na bakalářský předmět Databázové a informační systémy. Obsahem přednášek je především fyzický návrh databáze, návrh a implementace datové vrstvy informačních systémů a výkonnostní testování datové vrstvy informačních systémů. Na cvičení studenti navrhují a implementují jednotlivé dílčí úkoly vztahující se k těmto tématům: datová a funkční analýza, fyzický návrh databáze, implementace datové vrstvy ve zvoleném implementačním prostředí a výkonnostní testování datové vrstvy. Ve druhé části semestru jsou pak prezentována různá rozšíření aktuálních databázových systémů: prostorová rozšíření, zpracování XML dat, full-textová rozšíření, distribuované a NoSQL databázové systémy apod. Na cvičeních budou studenti plnit dílčí úkoly vztahující se k těmto tématům.

Povinná literatura:

1. M. Krátký, R. Bača: Databázové systémy, Učební text pro databázové předměty na Katedře informatiky, VŠB-TU Ostrava. Dostupné na dbedu.cs.vsb.cz, 2014.

Doporučená literatura:

Jaroslav Pokorný: Dotazovací jazyky. Univerzita Karlova v Praze. 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dílčí úkoly k tématům z přednášek jsou kontrolovány na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadujeme znalosti: konceptuální modelování, funkční analýza, SQL, relační datový model, procedurální rozšíření SQL, transakční zpracování, návrh a implementace datové vrstvy IS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod, úložiště dat, RAID 2. Modelování dat a funkční analýza 3. Fyzický návrh databáze I - plán vykonávání dotazu 4. Fyzický návrh databáze II - fyzická implementace databázových systémů 5. Fyzický návrh databáze III 6. Komprimace v databázových systémech 7. Datová vrstva IS - ORM, implementace a testování 8. Prostorová data a jejich uložení a dotazování v SŘBD 9. Distribuované SŘBD, NoSQL 10. NoSQL, uložiště pro velká data 11. Distribuované transakce, eventuální konzistence 12. Integrace dat, ERP systémy 13. Nativní XML databáze Cvičení na počítačové učebně: 1. Vypracování konceptuálního modelu pro zvolené zadání. 2. Vypracování funkční analýzy pro zvolené zadání. 3. Příklady použití fyzického návrhu databáze. 4. Fyzický návrh pro zvolené zadání. 5. Fyzický návrh pro zvolené zadání. 6. Implementace datové vrstvy pro zvolené zadání. 7. Implementace datové vrstvy pro zvolené zadání. 8. Výkonností testování implementace, zhodnocení. 9. Ukázky prostorového rozšíření SŘBD. 10. Příklady použití distribuovaného SŘBD. 11. Návrh distribuce dat pro zvolené zadání. 12. Testování, zhodnocení výkonu. 13. Ukázka nativní XML databáze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní