460-4075/01 – Softwarový návrh a konstrukce (SNK)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je to, aby studenti byli schopni vymezit fázi návrhu při vývoji software a dokázali posoudit jeho kvalitu. Dále budou znát základní pojmy používané v této oblasti a budou znát principy a techniky používané při návrhu. Studenti budou dále znát základní typy nástrojů používaných pro vývoj a nejdůležitější budou schopni používat. Dále budou znát doporučení a principy, které zajišťují kvalitu zdrojového kódu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět detailně seznamuje studenty s fází návrhu software. Tu rozděluje na architektonický návrh a detailní návrh. Předmět ukazuje základní typy a vzory v architektuře, pojednává o návrhových vzorech a vymezuje základní principy, které by měly doprovázet kvalitní návrh. V další části předmět studenty seznamuje s fází implementace a nabízí základní doporučení pro tvorbu kvalitního zdrojového kódu. Studenti se v předmětu také seznámí s běžnými typy nástrojů a postupů během implementace.

Povinná literatura:

1. FOWLER, Martin, 2002. Patterns of Enterprise Application Architecture. 1 edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321127426. 2. FOWLER, Martin, 2009. Destilované UML. 1. vydání. B.m.: Grada. ISBN 9788024720623. 3. GAMMA, Erich, Richard HELM, Ralph JOHNSON a John VLISSIDES, 1994. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1. vyd. B.m.: Addison-Wesley Professional. ISBN 0201633612. 4. SOMMERVILLE, Ian, 2013. Softwarové inženýrství. Praha: COMPUTER PRESS. ISBN 9788025138267.

Doporučená literatura:

1. KOŽUSZNIK, Jan. Methods for Software Specification. Opory k předmětu vzniklé v rámci projektu InterDV. 2. BASS, Len, Paul CLEMENTS a Rick KAZMAN, 2012. Software Architecture in Practice. 3 edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321815736. 3. CLEMENTS, Paul, Felix BACHMANN, Len BASS, David GARLAN, James IVERS, Reed LITTLE, Paulo MERSON, Robert NORD a Judith STAFFORD, 2010. Documenting Software Architectures: Views and Beyond. 2 edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321552686. DAIGNEAU, Robert, 2011. Service Design Patterns: Fundamental Design Solutions for SOAP/WSDL and RESTful Web Services. 1 edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321544209. 4. HOHPE, Gregor a Bobby WOOLF, 2003. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. 1 edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321200686. PFLEEGER, Shari Lawrence a Joanne M. ATLEE, 2009. Software Engineering: Theory and Practice. 4 edition. Upper Saddle River N.J.: Prentice Hall. ISBN 9780136061694.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

domácí úkoly, testy, ústní zkoušení

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti softwarového inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vymezení fáze návrhu a rozdělení na architektonický návrh a detailní. Základní otázky při tvorbě návrhu. 2. Návrh architektury, hlavní architektonické styly. 3. Architektonické vzory. 4. Návrhové principy. 5. Kvalitativní požadavky a jejich dosažení při návrhu. 6. Návrhové vzory dle GOF 7. Návrhové vzory používané u webových aplikací a distribuovaných systémů. 8. Zobecnění návrhových vzorů 9. Integrace systému a používané vzory 10. Servisně orientovaná architektura 11. UML – základy jazyka používaného pro specifikaci software. 12. Užitečná doporučení při tvorbě kódu. 13. Používané postupy ve fázi implementace. 14. Používané implementační nástroje. Cvičení(PC učebna): 1. Vymezení fáze návrhu a rozdělení na architektonický návrh a detailní. Základní otázky při tvorbě návrhu. 2. Návrh architektury, hlavní architektonické styly. 3. Architektonické vzory. 4. Návrhové principy. 5. Kvalitativní požadavky a jejich dosažení při návrhu. 6. Návrhové vzory dle GOF 7. Návrhové vzory používané u webových aplikací a distribuovaných systémů. 8. Zobecnění návrhových vzorů 9. Integrace systému a používané vzory 10. Servisně orientovaná architektura 11. UML – základy jazyka používaného pro specifikaci software. 12. Užitečná doporučení při tvorbě kódu. 13. Používané postupy ve fázi implementace. 14. Používané implementační nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Aktivita Jiný typ úlohy 10  1
                Zápočtový test Písemka 35  1
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: tutorialy bez testu - alespoň 70% tutorialy s testem - 100%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní