460-4076/01 – Inženýrství požadavků (INP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou tvorby požadavků na tvorbu softwarového systému. Předmět se zaměřuje na techniky a způsoby sběru požadavků, jejich zápisu, analýze, organizaci a začlenění a propojení sběru a analýzy požadavků do ostatních fází softwarového procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou tvorby požadavků na tvorbu softwarového systému. Předmět se zaměřuje na techniky a způsoby sběru požadavků, jejich zápisu, analýze, organizaci a začlenění a propojení sběru a analýzy požadavků do ostatních fází softwarového procesu.

Povinná literatura:

Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick. Requirements Engineering. ISBN 1849964041, Springer, October 11, 2010 Klaus Pohl, Chris Rupp. Requirements Engineering Fundamentals. ISBN-13: 978-1933952819, Rocky Nook; May 1, 2011. Suzanne Robertson, James Robertson. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right (3rd Edition), ISBN-13: 978-0321815743, Addison-Wesley Professional; 3 edition, August 16, 2012. System Analysis and Design - Studijní opory v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV, Klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017.

Doporučená literatura:

Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. 2009. Software Engineering: Theory and Practice: Prentice Hall, ISBN 0136061699. Pressman, Roger S. 2010. Software Engineering : A Practitioner's Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, ISBN 9780073375977. Sommerville, Ian. 2010. Software Engineering. 9th ed, International Computer Science Series. Harlow: Addison-Wesley, ISBN 978-0137035151.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti budou obeznámeni se způsoby a postupy sběru, specifikace, modelování a analýzy požadavků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Disciplína sběr požadavků, co je to požadavek, klasifikace požadavků. 2. Funkční požadavky. 3. Kvalitativní požadavky a omezení. 4. Správa požadavků. Proces správy požadavků – sběr, specifikace, 5. Analýza požadavků. 6. Byznys modelování a sběr požadavků. 7. Metody, postupy a využití byznys modelování. 8. Metoda případů užití pro zachycení požadavků. 9. Vysledovatelnost požadavků, závislost požadavků, prioritizace, změnové řízení. 10. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému. 11. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu požadavků a iterační vývoj modelu. 12. Zahrnutí teoretických poznatků o specifikaci požadavků do softwarového procesu. 13. Metody a postupy analýzy požadavků softwarového systému. Cvičení(PC učebna): V rámci cvičení budou procvičovány tématické oblasti na ukázkových úlohách. 1. Disciplína sběr požadavků, co je to požadavek, klasifikace požadavků - příklady požadavků, jejich klasifikace. 2. Funkční požadavky - rozpoznání funkčních požadavků, jejich tvorba. 3. Kvalitativní požadavky a omezení - rozpoznání kvalitativních požadavků, tvorba kvalitativních požadavků. 4. Správa požadavků. Proces správy požadavků – sběr, specifikace - procvičení metod sběru a specifikace požadavků - use case, user strories, dotazníky atd. 5. Analýza požadavků - analýza proveditelnosti, realizace use case. 6. Byznys modelování a sběr požadavků - procvičení notací UML, BPMN, EPF. 7. Metody, postupy a využití byznys modelování - transformace modelů mezi sebou. 8. Metoda případů užití pro zachycení požadavků - podrobné využití všech možností případů užití. 9. Vysledovatelnost požadavků, závislost požadavků, prioritizace, změnové řízení - procvičení metod prioritizace, závislosti mezi požadavky, ukázka změnového řízení. 10. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému - využití speciálních modelů ke specifikaci požadavků - simulace. 11. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu požadavků a iterační vývoj modelu - procvičení práce jednotlivých rolí. 12. Zahrnutí teoretických poznatků o specifikaci požadavků do softwarového procesu - uprava procesu dle proběhlých projektů, příklady. 13. Metody a postupy analýzy požadavků softwarového systému - procvičení specifikace požadavků jako celku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  27
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku