460-4083/04 – Strojově orientované jazyky (SOJ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Olivka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámení se s možnostmi využití technických prostředků počítače PC v jazyce symbolických instrukcí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni eliminovat nedostatky vyšších programovacích jazyků kódem v JSI. Studenti budou také schopni spojovat moduly z více programovacích jazyků do jednoho programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s programováním v JSI pod OS Linux na platformě x86. Seznámí se z technickými možnostmi procesoru, používáním ALU, FPU a SSE. Naučí se některé programovací techniky, které vyšší programovací jazyky neumožňují.

Povinná literatura:

[1] Barry B. Brey, The Intel Microprocessors, Prentice Hall; 8 edition (June 28, 2008), ISBN: 0135026458 [2] Benjamin Ray Seyfarth, Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming for Linux, CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition (June 23, 2012), ISBN: 1478119209 [3] http://www.intel.com, http://www.amd.com - technická a programátorská specifikace procesorů.

Doporučená literatura:

[1] Brandejs,M.: Mikroprocesory INTEL 8086-80486, GRADA a.s., 1991. [2] Dokumentace překladače NASM, http://www.nasm.us

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během cvičení budou studenti programovat zadané úkoly. Výsledky těchto úkolů budou tvořit základ výsledného hodnocení. Teoretické znalosti jsou ověřeny písemnou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost programování v jazyce C/C++.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Procesory Intel 8086, velikosti operandů, registry, adresace - bázové a indexové registry, výpočet fyzické adresy. 2. Instrukce přesunové, použití adresace přímé a nepřímé. 3. Instrukce aritmetické a logické. 4. Instrukce skokové, řetězcové a řídící. 5. Rozšiřování instrukčního souboru během vývoje procesorů Intel. 6. Spojování programů v JSI s vyššími programovacími jazyky, použití JSI ve zdrojových textech vyšších programovacích jazyků. 7. Předávání parametrů a návratových hodnot do funkcí. 8. Rozšíření procesorů na 64 bitový režim, spojování s vyššími programovacími jazyky 9. Statické a dynamické linkování, implementace OOP a přetížených identifikátorů. 10. Výpočty s velkými čísly, základní principy. 11. Výpočty s velkými čísly bez omezení velikosti. 12. Formáty desetinných čísel, provádění výpočtů s desetinnými čísly. 13. Matematický koprocesor, FPU a SSE. Cvičení (probíhají v počítačové učebně): 1. Registry, základní adresovací režimy, nedokonalosti překladačů vyšších jazyků. 2. Překlad a linkování programu. Symboly veřejné a lokální. Spojování programů jazyka C a ASM. 3. Instrukce přesunové a skokové. 4. Instrukce logické a aritmetické. 5. Instrukce řetězcové. 6. Předávání parametrů přes zásobník, návratové hodnoty funkcí. 7. Manipulace se základními datovými typy v podprogramech. 8. Aritmetika s čísly ve více registrech. 9. Sčítání, odčítání a bitové posuny N-bitových čísel. 10. Násobení a dělení N-bitových čísel. 11. Programování v 64 bitovém režimu. 12. Formáty a výpočty s desetinnými čísly. 13. Matematický koprocesor FPU a jednotka SSE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Úkoly ve cvičeních Jiný typ úlohy 45  23
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Projekt Projekt 27  14
                Písemná zkouška Písemná zkouška 28  14
Rozsah povinné účasti: Povinnost účasti na cvičení koresponduje s požadavkem získání minimálního počtu bodů pro uznání zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku