460-4092/01 – Zpracování přirozeného jazyka (ZPJ)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUZ48 prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá znalosti z poměrně mladé disciplíny Logická sémantika a reprezentace znalostí, která však patří k základům umělé inteligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student bude seznámen s problémy, které jsou předmětem discipliny Logická sémantika a reprezentace znalostí. Přesné určení významu výrazu přirozeného jazyka spočívá v nalezení algoritmicky strukturované procedury, tj. konstrukce, kterou výraz reprezentuje. Přitom tato analýza musí být natolik přesná, aby na jejím základě mohly být provedeny adekvátní inference. Zároveň je nutno výsledky analýzy formalizovat tak, aby je bylo možno automaticky zpracovávat. Studenti se naučí tyto problémy řešit takovým způsobem, aby nedocházelo k nežádoucím paradoxům usuzování. Správná analýza, tj. adekvátní logická konstrukce, je nutnou podmínkou korektní inference a může pak sloužit např. jako podklad pro reprezentaci znalostí ve znalostních systémech umělé inteligence, umožňuje přesný (i automatický) překlad do jiného jazyka, využití v multi-agentních systémech pro komunikaci agentů, apod.

Povinná literatura:

[1] Duží M., Materna P. (2012): TIL jako procedurální logika (průvodce zvídavého čtenáře Transparentní intensionální logikou). Aleph Bratislava 2012, ISBN 978-80-89491-08-7 [2] Duží, M., Jespersen B., Materna, P. (2010): Procedural Semantics for Hyper-intensional Logic. Sprinter.

Doporučená literatura:

[1] Materna, P., Pala, K., Zlatuška, J.: Logická analýza přirozeného jazyka. Praha 1989. [2] Šefránek, J.: Inteligencia ako výpočet. IRIS Bratislava, 2000. [3] Materna P.: Concepts and Objects. Acta Philosophica Fennica, Vol. 63, Helsinki 1998. [4] Tichý, P.: The Foundations of Frege's Logic. De Gruyter 1988. [5] Duží, M., Materna P.: Constructions.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti absolvují zápočtovou písemku a následně ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Principy logické analýzy jazyka, Logické vyplývání jako předmět logiky. 2. "Paradoxní" úsudky - nedokonalá analýza premis. Omezení predikátové logiky 1. řádu. 3. Frege-Church schéma, princip extensionality, Denotační sémantika vs. procedurální sémantika. 4. Transparentní intensionální logika: konstrukce. 5. Rozvinutá teorie typů, epistémická báze, intenze a extenze. 6. Problémy neexistence a modality. 7. Ontologie a konceptuální analýza. 8. Reprezentace znalostí a ontologie. 9. Hyperintensionální, parciální a typovaný lambda kalkul. 10. Dynamické usuzování a temporální logiky. 11. Automatizace usuzování a komunikace. 12. Komunikace agentů v multi-agentním systému. Cvičení (učebna s tabulí): 1. Principy logické analýzy jazyka, Logické vyplývání jako předmět logiky. 2. "Paradoxní" úsudky - nedokonalá analýza premis. Omezení predikátové logiky 1. řádu. 3. Frege-Church schéma, princip extensionality, Denotační sémantika vs. procedurální sémantika. 4. Transparentní intensionální logika: konstrukce. 5. Rozvinutá teorie typů, epistémická báze, intenze a extenze. 6. Problémy neexistence a modality. 7. Ontologie a konceptuální analýza. 8. Reprezentace znalostí a ontologie. 9. Hyperintensionální, parciální a typovaný lambda kalkul. 10. Dynamické usuzování a temporální logiky. 11. Automatizace usuzování a komunikace. 12. Komunikace agentů v multi-agentním systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních, jsou akceptovány 3 omluvy

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika TI K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika TI P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika TI K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika TI P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2016/2017 letní