460-4094/02 – Internetové technologie (IT)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Radecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je sumarizovat moderní technologie v prostředí Internetu. Studenti tak budou schopni formulovat, vysvětlovat či sestavovat aplikace těchto technologií v praxi, a to včetně jejich pochopení a propojování. Studenti jsou také vedeni k vytvoření prezentace a vysvětlení zvoleného odborného tématu pro další studenty tohoto předmětu. Součástí předmětu jsou také interakctivní diskuse k jednotlivým tématům, a to na přednášce i cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Internetové technologie poskytuje přehledové informace jak o aktuálně využívaných technologiích v rámci Internetu, tak o technologiích, které budou do reálného provozu nasazeny v průběhu příštích let.

Povinná literatura:

Informace zveřejňované na stránkách předmětu - Jon Duckett. HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley, 2011. ISBN: 978-1118008188 - Ebenezer A Robinson. The Principles of Modern Web Design. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014. ISBN: 978-1496168016 - Viktor Janouch. Internetový marketing. CPress, 2014. ISBN: 978-80-251-4311-7 - Raj Kamal. Internet and Web Technologies. Tata McGraw-Hill Education, 2002. ISBN: 0070472963 - Toby J. Velte, Robert Elsenpeter, Anthony T. Velte. Cloud Computing. CPress, 2011. ISBN: 978-80-251-3333-0 - Alexander Dawson. Výjimečný webdesign. CPress, 2013. ISBN: 978-80-251-3719-2 Doporučená literatura. Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Main internet tecgnologies http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Applications within the Internet http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] Applications development within the Internet domain http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://www.webml.org [en] Security http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobile devices nad Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Internet searching and semantic web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en]

Doporučená literatura:

Internet http://www.nsf.gov/about/history/nsf0050/pdf/internet.pdf [en] http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml [en] http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml [en] http://www.computerhistory.org/internet_history/ [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Future_of_Internet_2006.pdf [en] http://www.pewinternet.org [en] http://www.livinginternet.com/ [en] http://www.caida.org/publications/presentations/2003/netproblems_lisa03/ [en] http://www.netlingo.com/more/PIP_Women_and_Men_online.pdf [en] Main internet tecgnologies http://www.tcpipguide.com/free/t_toc.htm [en] http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm [en] http://www.bittorrent.org/index.html [en] http://www.heritage.org/Research/InternetandTechnology/upload/68094_1.pdf [en] Applications within the Internet http://www.adobe.com/platform/whitepapers/idc_impact_of_rias.pdf [en] http://www.keynote.com/docs/whitepapers/RichInternet_5.pdf [en] http://www.techvani.com/article/col_fe190571.htm [en] http://www.ntst.com/solutions/public%20health/FatVsThin.asp [en] http://www.lukew.com/resources/WebApplicationSolutions.pdf [en] http://www.w3.org/TR/2003/WD-ws-arch-20030514/ [en] http://www.agentlink.org/roadmap/al3rm.pdf [en] http://jade.tilab.com/papers/2003/WhitePaperJADEEXP.pdf [en] Applications development within the Internet domain http://ids.csom.umn.edu/faculty/kauffman/courses/8420s98/Project/TCO/tco-1.html [en] http://www.sitepoint.com/article/development-guide-success [en] http://www.adtmag.com [en] http://www.webml.org [en] Security http://www.cgisecurity.com/lib/IAS.pdf [en] http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/pdf/SSL-Certificates-HOWTO.pdf [en] http://www.rabbitsemiconductor.com/documentation/docs/modules/SSL/ModSSL.pdf [en] E-commerce http://www.practicalecommerce.com [en] http://www.oecd.org/dataoecd/3/12/1944883.pdf [en] Mobile devices nad Internet http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/wap.pdf [en] http://eurotechnology.com/imode/faq.html [en] http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileJavaAppDevelopment.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479861.aspx [en] Internet searching and semantic web http://209.85.163.132/papers/googlecluster-ieee.pdf [en] http://www.mpl.org.eg/doc/eBOOKs/Internet-Search.pdf [en] http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Searchengine_users.pdf [en] http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/jisctsw_05_02bpdf.pdf [en] Web 2.0 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html [en] http://www.slash7.com/interface/web_2.pdf [en] http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf [en] http://www.oreilly.com/catalog/web2report/chapter/web20_report_excerpt.pdf [en] SOA (Service-Oriented Architecture) http://blog.vyvojar.cz/radim/archive/2004/01/09/433.aspx [en] http://webservices.xml.com/pub/a/ws/2003/09/30/soa.html [en] http://www.adobe.com/enterprise/pdfs/Services_Oriented_Architecture_from_Adobe.pdf [en] http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa2/soa2.pdf [en] http://java.sun.com/developer/Books/j2ee/jwsa/JWSA_CH02.pdf [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa948857.aspx [en] Software jako služba (SaaS, Software as a Service) http://www.businessweek.com/technology/content/apr2006/tc20060417_996365.htm [en] http://www.sun.com/emrkt/innercircle/newsletter/0906edchoice.html [en] http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx [en] http://www.siia.net/software/pubs/SAAS_TCO_WP.pdf [en] http://www.rackspace.com/downloads/surveys/SaasSurvey.pdf [en] WebDesign http://www.webdesignfromscratch.com/current-style.cfm [en] http://wellstyled.com/ [en, cs] http://www.webstyleguide.com/ [en] http://www.usability.gov/pdfs/guidelines.html [en] http://www.copyblogger.com/copywriting-101/ [en] http://www.copywriting.com/articles.html [en] http://www.easywebtutorials.com/ebooks/SEO-MadeEasy.pdf [en] WebDAV http://www.webdav.org/ [en] http://www.webtechniques.com/archives/1999/10/whitehead/ [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/1998/05/w5034.pdf [en] http://csdl.computer.org/dl/mags/ic/2005/01/w1066.pdf [en]

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace odborného tématu a aktivní účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Co je to Internet, Hlavní technologie, Hlavní služby. 2. Internet a jeho uživatelé. 3. Služby přenosu a sdílení souborů, Služby vzdáleného přístupu, Cloud services. 4. Aplikace v prostředí Internetu, Rich Internet Applications. 5. Služby a API. 6. Webdesign, SEO, Copywriting. 7. Nasazení a provoz Internetových aplikací, E-commerce 8. Vyhledávání a sémantický web, Web x.0. 9. Mobilní zařízení a Internet. 10. Bezpečnost. Cvičení (probíhají na tabulových učebnách s prezentační technikou): - Prezentace studentů s ohledem na vybraná témata. - Diskuze k jednotlivým tématům s ohledem na obsahy přednášek. 1. Co je to Internet, Hlavní technologie, Hlavní služby. 2. Internet a jeho uživatelé. 3. Služby přenosu a sdílení souborů, Služby vzdáleného přístupu, Cloud services. 4. Aplikace v prostředí Internetu, Rich Internet Applications. 5. Služby a API. 6. Webdesign, SEO, Copywriting. 7. Nasazení a provoz Internetových aplikací, E-commerce 8. Vyhledávání a sémantický web, Web x.0. 9. Mobilní zařízení a Internet. 10. Bezpečnost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost IKT P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku