460-4104/01 – Vývoj enterprise aplikací (VEA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. David Ježek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Ježek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Frekventanti budou chápat jakým způsobem se vyvíjí rozsáhlé podnikové aplikace (Enterprise Application). Porozumí a budou schopni aplikovat vzory, techniky a přístupy běžně využívaných pro vývoj těchto aplikací. Do této oblasti znalostí spadá: - Definic Rozsáhlé podnikové aplikace - Architektury vhodné pro rozsáhlé podnikové aplikace - Technologie využívané při tvorbě rozsáhlé podnikové aplikace - Využití vzorů při tvorbě rozsáhlých podnikových aplikací - Vzory prezentační vrstvy: MVC, Page Controller, Front Controller, Template View, Transform View, Intercepting Filter - Vzory doménové vrstvy: Table Module, Transaction Script, Domain Model, Inversion of Control and Dependenci Injection, Proxy Pattern - Aspektově orientované programování - Vzory datové vrstvy pro přístup k datům: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record, Data Mapper, Data Access Object - Vzory chování pro objektově relační mapování: Unit of Work, Identity Map, Lazy Load - Vybrané strukturální vzory pro objektově relační mapování: Serialized LOB, způsoby mapování dědičnosti - Webové služby - Architektonický styl REST - Servisně orientovaná architektura - Architektura mikroslužeb - Komunikace pomocí zasílání zpráv

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět definuje charakteristiku rozsáhlých podnikových aplikací a následně se věnuje vícevrstvé architektuře, jako jedné z nejrozšířenějších architektur rozsáhlých podnikových systémů. Postupně je probrán význam jednotlivých vrstev a využití návrhových vzorů v těchto vrstvách. Dále se předmět věnuje dalším používaným přístupům a technikám jako jsou webové služby, architektonický styl REST, architektura mikroslužeb a další. Studenti jsou také seznamováni s technologiemi platformy JAVA, a způsobu integrace a využití zmiňovaných vzorů a technik v těchto technologiích.

Povinná literatura:

1. FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture: a systematic introduction. Boston: Addison-Wesley, c2003, xxiv, 533 p. ISBN 03-211-2742-0. 2. Fielding, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000. Dostupný z WWW: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf 3. Newman, S. Building microservices : designing fine-grained systems. O'Reilly Media, 2015. ISBN 978-1491950357.

Doporučená literatura:

1. Alur, Deepak, Malks, Dan, Crupi, John. Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies Prentice Hall Press, 2013. ISBN 9780133807462. 2. Core J2EE Patterns: Patterns index page [online]. 2001-2002 [cit. 2014-09-05]. Dostupný z WWW: http://www.corej2eepatterns.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a domácí úkoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost technologie JAVA. Základní znalosti v oblasti softwarového inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Charakteristika enterprise aplikací. 2. Používané vzory. 3. Seznámení s enterprise edicí JAVA 4. Prezentační vrstva. 5. Middleware vrstva. 6. Datová vrstva. 7. Zabezpečení. 8. Dominantní aplikační framework. 9. Prostředky pro integraci existujících systémů. 10. Služby pro zasílání zpráv na úrovni middleware. 11. Portálová řešení. 12. Webové služby a SOA 13. Aktuální používané frameworky I 14. Aktuální používané frameworky II Cvičení(PC učebna): 1. Charakteristika enterprise aplikací. 2. Používané vzory. 3. Seznámení s enterprise edicí JAVA 4. Prezentační vrstva. 5. Middleware vrstva. 6. Datová vrstva. 7. Zabezpečení. 8. Dominantní aplikační framework. 9. Prostředky pro integraci existujících systémů. 10. Služby pro zasílání zpráv na úrovni middleware. 11. Portálová řešení. 12. Webové služby a SOA 13. Aktuální používané frameworky I 14. Aktuální používané frameworky II

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Bodovane cviceni 1 Laboratorní práce 20  5
                Bodovane cviceni 2 Laboratorní práce 25  10
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku