460-4104/03 – Vývoj enterprise aplikací (VEA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. David Ježek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Ježek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Frekventanti budou chápat jakým způsobem se vyvíjí rozsáhlé podnikové aplikace (Enterprise Application). Porozumí a budou schopni aplikovat vzory, techniky a přístupy běžně využívaných pro vývoj těchto aplikací. Do této oblasti znalostí spadá: - Definic Rozsáhlé podnikové aplikace - Architektury vhodné pro rozsáhlé podnikové aplikace - Technologie využívané při tvorbě rozsáhlé podnikové aplikace - Využití vzorů při tvorbě rozsáhlých podnikových aplikací - Vzory prezentační vrstvy: MVC, Page Controller, Front Controller, Template View, Transform View, Intercepting Filter - Vzory doménové vrstvy: Table Module, Transaction Script, Domain Model, Inversion of Control and Dependenci Injection, Proxy Pattern - Aspektově orientované programování - Vzory datové vrstvy pro přístup k datům: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record, Data Mapper, Data Access Object - Vzory chování pro objektově relační mapování: Unit of Work, Identity Map, Lazy Load - Vybrané strukturální vzory pro objektově relační mapování: Serialized LOB, způsoby mapování dědičnosti - Webové služby - Architektonický styl REST - Servisně orientovaná architektura - Architektura mikroslužeb - Komunikace pomocí zasílání zpráv

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět definuje charakteristiku rozsáhlých podnikových aplikací a následně se věnuje vícevrstvé architektuře, jako jedné z nejrozšířenějších architektur rozsáhlých podnikových systémů. Postupně je probrán význam jednotlivých vrstev a využití návrhových vzorů v těchto vrstvách. Dále se předmět věnuje dalším používaným přístupům a technikám jako jsou webové služby, architektonický styl REST, architektura mikroslužeb a další. Studenti jsou také seznamováni s technologiemi platformy JAVA, a způsobu integrace a využití zmiňovaných vzorů a technik v těchto technologiích.

Povinná literatura:

1. FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture: a systematic introduction. Boston: Addison-Wesley, c2003, xxiv, 533 p. ISBN 03-211-2742-0. 2. Fielding, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000. Dostupný z WWW: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf 3. Newman, S. Building microservices : designing fine-grained systems. O'Reilly Media, 2015. ISBN 978-1491950357.

Doporučená literatura:

1. Alur, Deepak, Malks, Dan, Crupi, John. Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies Prentice Hall Press, 2013. ISBN 9780133807462. 2. Core J2EE Patterns: Patterns index page [online]. 2001-2002 [cit. 2014-09-05]. Dostupný z WWW: http://www.corej2eepatterns.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student musí vypracovat projekt, podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 20 bodů z celkového počtu 40. Pro úspěšné absolvování písemné zkoušky je třeba získat minimálně 30 bodů ze zkouškové písemky na konci semestru a zároveň součet bodů za zkouškovou písemku a zápočet musí přesáhnout 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost technologie JAVA. Základní znalosti v oblasti softwarového inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Definic Rozsáhlé podnikové aplikace. Architektury vhodné pro rozsáhlé podnikové aplikace. 2. Technologie využívané při tvorbě rozsáhlé podnikové aplikace. 3. Využití vzorů při tvorbě rozsáhlých podnikových aplikací. 4. Vzory prezentační vrstvy: MVC, Page Controller, Front Controller, Template View, Transform View, Intercepting Filter. 5. Vzory doménové vrstvy: Table Module, Transaction Script, Domain Model, Inversion of Control and Dependenci Injection, Proxy Pattern. 6. Aspektově orientované programování . 7. Vzory datové vrstvy pro přístup k datům: Table Data Gateway, Row Data Gateway, Active Record, Data Mapper, Data Access Object. 8. Vzory chování pro objektově relační mapování: Unit of Work, Identity Map, Lazy Load. 9. Vybrané strukturální vzory pro objektově relační mapování: Serialized LOB, způsoby mapování dědičnosti. 10. Webové služby. 11. Architektonický styl REST. 12. Servisně orientovaná architektura. 13. Architektura mikroslužeb. 14. Komunikace pomocí zasílání zpráv. Cvičení(PC učebna): 1. Seznámení s technologiemi pro vývoj rozsáhlých podnikových aplikací na platformě JAVA 2. Implementace první kostry aplikace. 3. Implementace klientské části prezentační vrstvy. 4. Implementace serverové části prezentační vrstvy s využitím vzorů. 5. Implementace doménové vrstvy aplikace s využitím vzorů. 6. Implementace rozšiřující funkcionality pomocí AOP. 7. Implementace datové vrstvy aplikace s využitím vzorů. 8. Implementace přístupu k datům pomocí JPA. 9. Implementace webové služby a klientské aplikace. 10. Implementace REST rozhraní. 11. Implementace komunikace pomocí JMS mezi dvěma moduly. 12. Konzultace k implementaci semestrálních projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní