460-4105/01 – Údržba software a konfigurační management (UKM)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty metody a způsoby údržby software a konfiguračního managementu. Což zahrnuje: - Základy problematiky údržby softwaru - Klíčové problémy při údržbě softwaru - Proces údržby softwaru - Techniky údržby - Proces řízení správy konfigurací - Identifikace konfigurací - Řízení konfigurací - Vykazování stavu konfigurací - Řízení vydání a dodávky softwaru

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá problematikou údržby softwaru a správy konfigurací. Studenti získají znalosti o zásadních problémech při údržbě softwaru, o technikách, které pomáhají čelit těmto problémům, o procesu údržby a jeho začlenění do celého životního cyklu vývoje softwaru. Dále studenti získají znalosti v oblasti správy konfigurací, bez které se disciplína údržby softwaru neobejde. V této oblasti se předmět zaobírá především problematikou identifikace a řízení konfigurací.

Povinná literatura:

1. HASS, Anne Mette Jonassen. Configuration management principles and practice. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003, xiv, 370 p. ISBN 0321117662.

Doporučená literatura:

1. AIELLO, Bob a Leslie A SACHS. Configuration management best practices: practical methods that work in the real world. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c2011, xxxvii, 229 p. ISBN 0321685865. 2. BERCZUK, Stephen P a Brad APPLETON. Software configuration management patterns: effective teamwork, practical integration. Boston: Addison-Wesley, c2003, xxxiv, 218 p. ISBN 0201741172.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student musí vypracovat projektu, který je rozdělen do tří částí, které je nutno odevzdat v průběhu semestru. Projekt zahrnuje vytvoření manuálních testů, automatizovaných funkčních testů, výkonnostních testů a testové dokumentace, do které je zahrnut plán testů a zpráva o průběhu testů. Podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 20 bodů z celkového počtu 40. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat minimálně 30 bodů ze zkouškové písemky na konci semestru a zároveň součet bodů za zkouškovou písemku a zápočet musí přesáhnout 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy problematiky údržby softwaru 2. Klíčové problémy při údržbě softwaru 3. Proces údržby softwaru 4. Techniky údržby 5. Proces řízení správy konfigurací 6. Identifikace konfigurací 7. Řízení konfigurací 8. Vykazování stavu konfigurací 9. Managemenr zdrojového kódu 10. Řízení vydání a dodávky softwaru Cvičení (PC učebna): 1. Základy problematiky údržby softwaru 2. Klíčové problémy při údržbě softwaru 3. Proces údržby softwaru 4. Techniky údržby 5. Proces řízení správy konfigurací 6. Identifikace konfigurací 7. Řízení konfigurací 8. Vykazování stavu konfigurací 9. Managemenr zdrojového kódu 10. Řízení vydání a dodávky softwaru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Domácí úlohy Jiný typ úlohy 40  0
        Test teoretických znalostí Písemka 30  0
        Test praktických dovedností Písemka 30  0
Rozsah povinné účasti: přednášky - alespoň 70% cvičení - alespoň 90%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku