460-4106/02 – Standardy a modelování procesů (SMP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 20+20
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá problematikou byznys modelování a workflow systémy zejména pak z hlediska využití v softwarovém procesu. Předmět se zaměřuje jednak na techniky a způsoby definice procesů, jejich zápisu, analýze, počínaje prováděním procesů až po využití workflow systémů a simulací. Dále pak způsobem tvorby workflow systémů za využití různých nástrojů - open source, a komerčních nástrojů např. od firem IBM a Microsoft. Cílem předmětu je take seznámit studenty se standarty, které jsou aplikovatelné a vyžadované při vývoji software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou byznys modelování a workflow systémy zejména pak z hlediska využití v softwarovém procesu. Předmět se zaměřuje jednak na techniky a způsoby definice procesů, jejich zápisu, analýze, počínaje prováděním procesů až po využití workflow systémů a simulací. Dále pak způsobem tvorby workflow systémů za využití různých nástrojů - open source, a komerčních nástrojů např. od firem IBM a Microsoft.

Povinná literatura:

[1] Jan vom Brocke, Michael Rosemann (Eds.). Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems. ISBN-13: 978-3642004155. Springer; 2010 edition (August 27, 2010) [2] Jan vom Brocke, Michael Rosemann (Eds.). Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture. ISBN-13: 978-3642019814, Springer; 2010 edition (August 27, 2010)

Doporučená literatura:

[1] van Loon, Han. Process Assessment and ISO/IEC 15504. A Reference Book. ISBN 978-0-387-30048-1. Springer 2007. [2] van Loon, Han. Process Assessment and Improvement: A Practical Guide. ISBN-13: 978-0387300443. Springer 2007. [3] Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. 2009. Software Engineering: Theory and Practice: Prentice Hall, ISBN 0136061699. [4] Pressman, Roger S. 2010. Software Engineering : A Practitioner's Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, ISBN 9780073375977. [5] Sommerville, Ian. 2010. Software Engineering. 9th ed, International Computer Science Series. Harlow: Addison-Wesley, ISBN 978-0137035151.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné ověření znalostí testem s ústním vysvětlením postupů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti by měli mít základní znalosti softwarového inženýrství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Byznys modelování pro běh podniku. 2. Metodika Aris., BPMN, UML. 3. Petriho sítě pro modelování procesů. 4. Wokflow systémy, workflow sítě pro modelování procesů. Tvorba workflow systémů. 5. Open source nástroje workflow systémů. Sofistikované komerční nástroje workflow systémů. 6. Využití procesně orientovaného běhu firmy. Softwarová podpora procesně orientovaného běhu firmy. 7. Standardy softwarového vývoje. 8. Standardy softwarového vývoje II. 9. Standardy softwarového vývoje III. 10. Standardy softwarového vývoje IV. Cvičení (PC učebna): V rámci cvičení budou daná témata procvičována na ukázkových příkladech z praxe. 1. Praktické procvičení tvorby modelů libovolným nástrojem, diskuze. 2. Procvičení notací BPMN, EPC, UML - diskuze nad společnými a rozdílnými přístupy. 3. Petriho sítě - procvičení a využití pro simulace. 4. Vytvoření návrhu wokflow systému a jeho činnosti a propojení. 5. Implementace procesu do generických wokflow systémů. 6. Ukázky softwarových nástrojů pro běh firmy. 7. Standardy vývoje software, jejich praktické dopady na funkčnost software, ukázky. 8. Standardy vývoje software, jejich praktické dopady na funkčnost software, ukázky. 9. Hodnocení vyspělostní úrovně software - nastavení softwarového procesu podle best practices. 10. Hodnocení vyspělostní úrovně software - samohodnocení softwarového procesu, techniky hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0613A140035) Informatika SWI P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku