460-4108/01 – Operační výzkum II (OV II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO080 doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz se zaměří na pokročilé techniky operačního výzkumu. Ve stručnosti seznámí posluchače se základními pojmy a typickými úlohami operačního výzkumu, zrekapituluje algoritmus simplex a lineární programování a představí úlohy s omezenými proměnnými a více účelovými funkcemi. Dále bude probráno celočíselné programování. To je důležitou technikou pro řešení přiřazovacích problémů. Bude představen algoritmus branch and bound, metoda cutting plane a síťové modely pro celočíselné programování. Na závěr budou představeny aplikace bio-inspirovaných a sotchastických metod (evoluční výpočty, rojová inteligence) v operačním výzkumu se zaměřením na přepravní a přiřazovací problémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz se zaměří na pokročilé techniky operačního výzkumu. Ve stručnosti seznámí posluchače se základními pojmy a typickými úlohami operačního výzkumu, zrekapituluje algoritmus simplex a lineární programování a představí úlohy s omezenými proměnnými a více účelovými funkcemi. Dále bude probráno celočíselné programování. To je důležitou technikou pro řešení přiřazovacích problémů. Bude představen algoritmus branch and bound, metoda cutting plane a síťové modely pro celočíselné programování. Na závěr budou představeny aplikace bio-inspirovaných a sotchastických metod (evoluční výpočty, rojová inteligence) v operačním výzkumu se zaměřením na přepravní a přiřazovací problémy.

Povinná literatura:

1. Taha Hamdy (2010) Operations Research: An Introduction (9th Edition). ISBN-13: 978-0132555937. 2. Winston Wayne (2003) Operations Research: Applications and Algorithms. ISBN-13: 978-0534380588.

Doporučená literatura:

1. Pinedo M. (2012) Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer. ISBN-13: 978-1461419860

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Posluchači během semestru vypracují tři domácí úkoly na přidělená témata z oblasti pokročilého operačního výzkumu. Nabízená témata budou zahrnovat použití probíraných metod pro řešení komplexních problémů z oblasti operačního výzkumu. Na domácích úkolech budou studenti pracovat během semestru průběžně. Řešení bude možno konzultovat s vyučujícím během přednášek, cvičení, během osobních konzultací nebo e-mailem. Zkouška je písemná.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-4062 OV Operační výzkum Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: ========== 1. Základní pojmy operačního výzkumu 2. Typy úloh, oblasti aplikací 3. Lineární programování 4. Celočíselné programování 5. Branch and Bound algoritmus 6. Cutting Plane algoritmus 7. Modely přepravních sítí 8. Model sítě přiřazení 9. Problém nejkratší cesty 10. Successive shortest path problém 11. Maximum flow problém 12. Minimum cost flow problém 13. Bio-inspirované metody v operačním výzkumu 14. Spojité a diskrétní kódování řešení pro bio-oinspirované výpočty Cvičení: ======== 1. Implementace celočíselného programování 2. Aplikace celočíselného programování na problém plánování 3. Aplikace celočíselného programování na logistický problém 4. Implementace metody branch and bound 5. Aplikace branch and bound algoritmu na problém plánování 6. Aplikace branch and bound algoritmu na problém směrování 7. Implementace cutting plane algoritmu 8. Aplikace cutting plane algoritmu na problém celočíselného programování 9. Implementace genetického algoritmu 10. Aplikace genetického algoritmu pro facility location problem 11. Implementace ant colony optimization 12. Aplikace ant colony optimization pro minimum cost flow problém 13. Implementace optimalizace rojem částic 14. Aplikace optimalizace rojem částic na job shop scheduling problém

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.