460-4111/01 – Mobilní systémy (MS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Moravec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOR03 Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu by měl být student schopen: - Posoudit vhodnost dané mobilní platformy pro zamýšlenou aplikaci - Srovnat efektivitu aplikace s aplikací napsanou pro stolní počítač - Rozhodnout, jakým způsobem danou aplikaci distribuovat. - Mít přehled o aktuálních a připravovaných technikách tvorby aplikací pro sítě mobilních zařízení. - Mít přehled o souvisejících technologiích a aplikacích mobilních technologií v oblastech dopravy, zařízení, nositelných na těle a počítačových sítí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Zpracovávání dat pomocí mobilních zařízení má svá specifika související se vlastnostmi těchto zařízení, zejména omezený výpočetní výkon, malá kapacita paměti nestálost síťového připojení, nutnost šetři energií a podobně. Z toho vyplývají i specifické přístupy k tvorbě aplikací určených pro tato zařízení. Naprostá většina aplikací je navržena jako distribuovaná, chování jednotlivých částí aplikace může záviset jak na typu zařízení, tak třeba i na jeho aktuální poloze a orientaci a okolních zařízeních. Vzhledem k časté změně polohy musí být aplikace také schopny transparentně překonávat výpadky síťového spojení a změnu technologie připojení k počítačové síti. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím použitelnost aplikací je jejích schopnost efektivně hospodařit s energetickými zdroji zařízení.

Povinná literatura:

1. Kamal R.: Mobile Computing Course Materials [cit. 2014-08-28], [on-line]. Dostupné z URL: <http://www.dauniv.ac.in/Mobilecomputing.html> 2. JING J., HELAL A., ELMAGARMID A., Client-Server Computing in Mobile Environments, ACM Computing Surveys, červen 1999 3. Taha S., Shen X.: Secure IP Mobility Management for VANET, Springer, 2013, ISBN: 978-3319013503, 118 stran.

Doporučená literatura:

1. LOY R., HELAL A., Active Mode Power Management for Mobile Devices, World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Mobile/Wireless Computing, 2001 2. KISTLER J., Disconnected Operation in a Distributed File System, Ph.D. Thesis, 1993 3. Satrapa P.: IPv6. 2011, 409 stran, ISBN 978-80-904248-4-5. 4. Faludi R.: Building Wireless Sensor Networks, O'Reilly Media, 2011, 322 stran, ISBN 978-0596807733. 5. Kamal R.: Mobile Computing, 2007, Oxford Press, 582 stran, ISBN 9780195686777. 6. Taha S., Shen X.: Secure IP Mobility Management for VANET, Springer, 2013, ISBN: 978-3319013503, 118 stran. 7. Mavromoustakis C., Pallis E., Mastorakis G.: Resource Management in Mobile Computing Environments. Springer, 2014, 597 stran, ISBN 978-3-319-06704-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení samostatně řešených úkolů v rámci cvičení: - Programování úloh v oblasti slabé a přerušované konektivity, lokalizace zařízení a notifikací. - Řešení zadaných úloh v oblasti mobility - zapojení testovací konfigurace, praktické ověření a sumarizace dosažených výsledků. Prezentace praktického tématu souvisejícího s probíraným obsahem kurzu Podmínky udělení zápočtu: Získání dostatku bodů ze zadaných úkolů. Zkouška probíhá písemnou formou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost programování v některém z vyšších programovacích jazyků (C#, Java, C++, apod.) Základní znalost vývoje aplikací pro některou z mobilních platforem. Základní znalosti pojmů z oblasti počítačových sítí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. Definice a formy mobility. 2. Adaptace kódu pro mobilní použití, modely mobilních aplikací typu klient-server, peer-to-peer a jejich variant. 3. Push a pull přístup, notifikační služby. Přerušované operace. 4. Přerušovaná a slabá konektivita, řešení souvisejících problémů v databázích, souborových systémech a prohlížečích. 5. Distribuce dat na zařízení prostřednictvím všesměrového a skupinového vysílání. 6. Mobilita kódu a dat. 7. Určování polohy a orientace mobilního zařízení. 8. Bezdrátové komunikační technologie. 9. Mobilita v IP sítích (Mobile IP, multipath TCP, LISP, ...). 10. Mesh sítě, bezdrátové senzorové sítě. 11. Mobilní systémy ve vozidlech. 12. Řízení energetické náročnosti mobilních zařízení. 13. Zařízení uzpůsobená k nošení na těle, technologie RFID a NFC. Cvičení (cvičení probíhá v PC laboratoři): 1. Seznámení s učebnou, Implementace jednoduché aplikace typu klient-server. 2. Modifikace aplikace - využití agenta ve fixní síti, zastupujícího klienta. 3. Tvorba klientského agenta pro mobilní uzel - náhrada serveru v odpojeném režimu. 4. Řešení slabé a přerušované konektivity. 5. Distribuovaný souborový systém, řešení konfliktů, globální konzistence. 6. Ukázka mobility kódu. 7. Práce se simulátorem senzorových sítí. 8. Základy konfigurace aktivních prvků. 9. Základní konfigurace mobility v IP sítích na PC a směrovačích. 10. Rozšířená konfigurace mobility v IP sítích na PC a směrovačích (včetně IPSec). 11. Konfigurace mobilní VPN. 12. Konfigurace mesh sítě. 13. Prezentace zajímavých témat studenty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Prezentace Jiný typ úlohy 15  5
                Úlohy z tutoriálů Jiný typ úlohy 30  15
        Zkouška Zkouška 55  20 3
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie MRK K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost IKT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní