460-4114/01 – Multiagentní systémy (MAS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuMgr. Marek Menšík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marek Menšík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou multiagentních systémů. Po ukončení budou studenti schopni navrhovat multi-agentní systémy autonomních agentů, kteří spolu navzájem komunikují pomocí zpráv a jsou schopni plnit své individuální cíle i globální cíle celého systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí s problematikou multiagentních systémů, tj. systémů autonomních, více či méně inteligentních agentů, které nemají centrální řízení. Po ukončení budou studenti schopni navrhovat multi-agentní systémy autonomních agentů, kteří spolu navzájem komunikují pomocí zpráv a jsou schopni plnit své individuální cíle i globální cíle celého systému.

Povinná literatura:

1. Wooldridge, M.:An Introduction to MultiAgent Systems, Wiley, 2009, ISBN:978-0470519462 2. Schwartz, H. M.: Multi-Agent Machine Learning: A Reinforcement Approach, Wiley, 2014, ISBN: 978-1118362082 3. Kubík, A.:Inteligentní agenty, Computer Press, 2004, ISBN: 8025103234

Doporučená literatura:

1. Lewis, Zhang, Hengster-Movric, Das.:Cooperative Control of Multi-Agent Systems: Optimal and Adaptive Design Approaches (Communications and Control Engineering), Springer, 2014, 978-1447155737

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti absolvují zápočtovou písemnou práci, ve které studenti předvedou praktické dovednosti z nabyté látky. Následně studenti absolvují písemnou zkoušku obsahující nejen praktické, ale i teoretické základy.

E-learning

Další požadavky na studenta

U studentů se předpokládá znalost základů teoretické informatiky a matematické logiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do multi-agentních systémů, architektura autonomních agentů, decentralizace 2. Chování vs. plánování. 3. Reaktivní agenti; učení a usuzování agentů. 4. Deliberace, teorie BDI, architektury IRMA (intelligent resource-bounded machine architecture), PRS (procedural reasoning system). 5. Interakce a koordinace agentů, distribuovaná umělá inteligence. 6. Experimenty: ukázky emergenčního chování agentů 7. Reaktivní komunikace agentů s prostředím, standardy chování. 8. Kooperace agentů při řešení obtížných úkolů 9. Decentralizované řešení problémů 10. Ontologie a báze znalostí agentů 11. Komunikace: definování standardizované úrovně komunikace heterogenních agentů v prostředí s různými platformami a architekturami počítačů a sítí. 12. Jazyky pro komunikaci agentů, KQML, ACL. Cvičení: 1. Úvod do multi-agentních systémů, architektura autonomních agentů, decentralizace 2. Chování vs. plánování. 3. Reaktivní agenti; učení a usuzování agentů. 4. Deliberace, teorie BDI, architektury IRMA (intelligent resource-bounded machine architecture), PRS (procedural reasoning system). 5. Interakce a koordinace agentů, distribuovaná umělá inteligence. 6. Experimenty: ukázky emergenčního chování agentů 7. Reaktivní komunikace agentů s prostředím, standardy chování. 8. Kooperace agentů při řešení obtížných úkolů 9. Decentralizované řešení problémů 10. Ontologie a báze znalostí agentů 11. Komunikace: definování standardizované úrovně komunikace heterogenních agentů v prostředí s různými platformami a architekturami počítačů a sítí. 12. Jazyky pro komunikaci agentů, KQML, ACL.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování je podmíněno získáním aspoň 21 bodů ze zápočtu a 30 bodů ze zkoušky. Povinná účast na cvičeních ze 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace k tématu každý měsíc a splnení testů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika TI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika TI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika TI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika TI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní