460-4120/01 – Vizualizace dat (VD)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Fabián, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Fabián, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalostí počítačové grafiky v oblasti vizualizace dat. Studenti budou mít po absolvování kurzu základní teoretické a praktické znalosti z oblasti vizualizace netriviálních vědeckotechnických a abstraktních dat. Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - Vyjmenovat a charakterizovat způsoby a prostředky pro vizualizaci vědeckotechnických dat. - Nalézt optimální formu vizuální prezentace abstraktních informací laickému publiku. - Definovat potřebné SW prostředky pro implementaci navržené vizualizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou vizualizace a interpretace různých typu vědeckotechnických dat. Popisovány jsou základní principy a postupy zobrazování mezioborových dat a získané znalosti jsou využity při realizaci praktických úloh z oblasti vizualizace.

Povinná literatura:

TELEA, Alexandru C. Data visualization: principles and practice. Second edition. 2014. ISBN 978-146-6585-263.

Doporučená literatura:

WARE, Colin. Information visualization: perception for design. Third edition. 2012, 512 pages. ISBN 978-012-3814-647. HANSEN, Charles D., JOHNSON, Chris R. A The visualization handbook. 2004, 962 s. ISBN 978-012-3875-822.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti vypracovávají zadané úlohy, na kterých si ověřují své znalosti. Podmínkou pro udělení zápočtu je zvládnutí těchto úloh s bodovým ziskem minimálně 20 bodů ze 45 možných. Hodnotí se zejména míra pochopení daného problému, správnost implementace zvoleného algoritmu, jeho funkčnost a vizuální úroveň prezentovaných výsledků. V závěru předmětu studenti píší test.

E-learning

Další požadavky na studenta

U studentů se předpokládá znalost matematiky a programování na úrovni probrané během bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Způsoby reprezentace dat. 2. Metody rekonstrukce signálu (pravidelná mřížka, rozptýlená data). 3. Mapování dat na barevnou škálu. 4. Grafy a jejich vizualizace. 5. Vizualizace skalárních veličin (1D, 2D základní grafy, výškové mapy). 6. Vizualizace vektorových polí (šipky, proudnice, "streamribbon", LIC atd.). 7. Tenzorová data a jejich vizualizace. 8. Vizualizace volumetrických dat (převodní funkce). 9. Vizualizace toku. 10. Izoplochy a izolinie. 11. Ilustrativní vizualizace. 12. Vizualizace pomocí virtuální a rozšířené reality (Oculus Rift, Google glasses). 13. Grafické enginy a nástroje. Osnova cvičení (PC učebna): 1. Získání a popis dat, struktury pro jejich vhodnou reprezentaci pomocí vybraných sw nástrojů. 2. Příklady rekonstrukčních filtrů. 3. Škálování veličin, realizace převodních funkcí pro kódování hodnot do různých barevných schémat. 4. Vykreslování různých typů plošných a prostorových grafů. 5. Praktické příklady zobrazování skalárních dat. 6. Praktické příklady zobrazování vektorových polí. 7. Praktické příklady zobrazování tenzorových polí. 8. Praktické příklady z oblasti vizualizace volumetrických dat. 9. Praktické příklady vizualizace toku. 10. Příklady na extrakci polygonálních sítí ze skalárních polí. 11. Přizpůsobení vytvořených vizualizací pro publikování. 12. Zobrazování rozsáhlých a komplikovaných struktur s využitím prostředků virtuální reality. 13. Herní enginy a vizualizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku