460-4123/02 – Bezpečnost ve zpracování obrazu (BZO)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - pochopí principy snímání, komprese a přenosu obrázků a videa, - porozumí podstatě digitálních úprav obrazu a bude je umět sám naimplementovat, - porozumí metodám autentizace obrazů, - porozumí metodám detekce nežádoucího narušení obrazu a bude je umět sám naimplementovat, - porozumí metodám přenosu zpráv v obrazech a možnostem jejich detekce, - porozumí základním principům metod forenzního zpracování obrazu, - seznámí se s možnostmi využití analýzy obrazů pro bezpečnostní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou posluchači seznamováni se základy zpracování obrazu, s metodami, jimiž jsou obrazová data napadána, a s metodami detekce takových neoprávněných zásahů. Probírány jsou dále také možnosti obrazové analýzy ve všeobecně bezpečnostních aplikacích a biometrické identifikaci.

Povinná literatura:

• Sojka, E.: Digitální zpracování a analýza obrazů, učební texty, VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-746-5 • Bull D.R.: Communicating Pictures: A Course in Image and Video Coding 1st Edition, 2014, ISBN-13: 978-0124059061, ISBN-10: 0124059066 • Borengasser, M.: Forensic Image Processing, McGraw-Hill Education, 2016, ISBN10 0071599339, ISBN13 9780071599337 Doporučená literatura: Sojka, E., Gaura, J., Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, VŠB-TU Ostrava, 2011 • Zivic, N.: Robust Image Authentication in the presence of noise, Springer International Publishing, 2015, ISBN 3319131559, 9783319131559 • Gonzalez, R., C., Woods, R., E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, ISBN-10: 013168728X, ISBN-13: 978-0131687288, 2007 • K. R. Rao, Do Nyeon Kim, Jae Jeong Hwang: Video coding standards: AVS China, H.264/MPEG-4 PART 10, HEVC, VP6, DIRAC and VC-1 (Signals and Communication Technology) 2014th, ISBN-13: 978-9400767416, ISBN-10: 9400767412

Doporučená literatura:

• Sojka, E., Gaura, J., Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, VŠB-TU Ostrava, 2011 • Zivic, N.: Robust Image Authentication in the presence of noise, Springer International Publishing, 2015, ISBN 3319131559, 9783319131559 • Gonzalez, R., C., Woods, R., E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, ISBN-10: 013168728X, ISBN-13: 978-0131687288, 2007 • K. R. Rao, Do Nyeon Kim, Jae Jeong Hwang: Video coding standards: AVS China, H.264/MPEG-4 PART 10, HEVC, VP6, DIRAC and VC-1 (Signals and Communication Technology) 2014th, ISBN-13: 978-9400767416, ISBN-10: 9400767412

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování domácích úloh a testů zadaných na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Snímání a reprezentace obrazu. 2. Prostor obrazových signálů a jeho vlastnosti 3. Operace s obrazy, konvoluce. 4. Transformace obrazů (Fourierova, kosinová). 5. Komprese obrazu. 6. Komprese videa. 7. Kamerové systémy, přenos videa a jeho zabezpečení. 8. Digitální autentizace obrazu, watermarking. 9. Metody detekce pozměnění obrazu. 10. Steganografie a stegoanalýza. 11. Forenzní aplikace digitálního zpracování/analýzy obrazu. 12. Atakování forenzních metod zpracování obrazu. 13. Metody biometrické identifikace. 14. Analýza obrazu v bezpečnostních aplikacích (přehled v širším smyslu, např. střežení).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0612A140005) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.