460-4129/01 – Zpracování obrazových dat v automobilech (ZODA)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eduard SojkaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL570 Ing. Michael Holuša, Ph.D.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět posluchače seznámí s metodami digitálního zpracování a analýzy obrazu, které jsou používány v algoritmech používaných při autonomní jízdě. Po absolvování předmětu posluchač porozumí principům probraných metod a bude schopen je naimplementovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu budou probírána zejména tato témata: jasové a geometrické transformace obrazu, konvoluce obrazu, detekce hran, rohů a jiných význačných bodů v obrazech, příznakové rozpoznání a základní klasifikační algoritmy, metody segmentace obrazu, rekonstrukce scény z více obrazů, zpracování hloubkových dat.

Povinná literatura:

1. Sojka, E., Gaura, J., Krumnikl, M.: Matematické základy digitálního zpracování obrazu, VŠB-TU Ostrava, 2011 2. Sojka, E.: Digitální zpracování a analýza obrazů, učební texty, VŠB-TU Ostrava, 2000 (ISBN 80-7078-746-5) 3. Gonzalez, R., C., Woods, R., E.: Digital Image Processing, Prentice Hall, ISBN-10: 013168728X, ISBN-13: 978-0131687288, 2007

Doporučená literatura:

1. Burger, W., Burge, M., J.: Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques, Springer, ISBN-10: 1848001908, ISBN-13: 978-1848001909, 2011 2. Petrou, M., Petrou, C.: Image Processing: The Fundamentals, Wiley, ISBN-10: 047074586X, ISBN-13: 978-0470745861, 2010 3. Brahmbhatt, S.: Practical OpenCV (Technology in Action), Apress, ISBN-10: 1430260793, ISBN-13: 978-1430260790, 2013

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: 40 bodů (vypracování úloh zadaných na cvičení) Zkouška: 60 bodů (písemná a ústní)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Digitální obraz. Senzory, převedení do digitální podoby. 2. Jasové a geometrické transformace obrazu. 3. Konvoluce a filtrace obrazu. 4. Fourierova transformace a její aplikace v obrazech. 5. Komprese obrazu. 6. Detekce hran a rohů v obrazech, matematické morfologie. 7. Základní metody segmentace obrazu. 8. Pokročilé metody segmentace obrazu. 9. Příznakové rozpoznání. 10. Klasifikační algoritmy. 11. Sledování objektů ve videosekvencích. 12. Rekonstrukce scény z více obrazů. 13. Zpracování hloubkových dat. Registrace objektů v obrazech. 14. Rezerva. Program cvičení: 1. Seznámení se s knihovnou OpenCV a základní práce s obrazem. 2. Gamma korekce, vyrovnání histogramu. 3. Konvoluce, konvoluční masky, odstranění šumu v obraze. 4. Diskrétní Fourierova transformace. 5. Morfologické operace v obrazech. Dilatace a eroze. 6. Detekce hran v obrazech. 7. Segmentace prahováním, adaptivní prahování. 8. Segmentace s využitím měření vzdáleností v obrazech. 9. Volba příznaků pro rozpoznání. Výpočet momentů. 10. Klasifikace pomocí neuronové sítě. 11. Sledování objektů ve videosekvencích. Kalmanův filtr. 12. Registrace objektů v hloubkových mapách. 13. Rezerva. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  20
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení: 50%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku