460-4130/01 – Vývoj systémů v automobilovém průmyslu (VSAP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti o procesech a metodách vývoje automobilových elektronických systémů, řešit rozklad vývoje systému na jednotlivé subsystémy a jejich integraci v celistvý systém. Po absolvování předmětu budou studenti schopni řešit a aplikovat systematický postup vývoje systému dle V-modelu od požadavků až po jeho validaci, pochopit důležitost jednotlivých fází vývoje systému, jejich aplikaci a jejich provázáni, identifikovat pochopit využití podpůrných nástrojů pro vývoj.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Vývoj systémů v automobilovém průmyslu svou náplní pokrývá a aplikuje znalosti studentů především v oblasti postupů a metod vývoje komplexních elektronických automobilových systémů. Studenti běhěm tohoto předmětu získají přehled a potřebné znalosti pro pochopení a aplikaci efektivního a správného výoje systémů dle V-modelu za pomocí nástrojů, pomocí kterých je vývoj zajištěn a sledován.

Povinná literatura:

Markus Maurer, Hermann Winner: Automotive Systems Engineering, Springer Science & Business Media, 22. 5. 2013 Ian Faulconbridge, Michael Ryan: Introduction to Systems Engineering, Argos Press Pty Ltd (January 17, 2015) Alexander Kossiakoff, William N. Sweet, Sam Seymour, Steven M. Biemer: Systems Engineering Principles and Practice 2nd Edition, Wiley-Interscience; 2 edition (May 24, 2011)

Doporučená literatura:

Leen G, Heffernan D, Expanding automotive electronic systems. IEEE Computer 35 (1):88 – 93, 2002 IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems. IEEE Std 1471, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: 1.-3. Vývojový proces: Technologické trendy vývojových procesů, požadavky na vývoj, metody a nástroje, provázání jednotlivých fází - Vysledovatelnost požadavků od zákaznických požadavků až do kódu. Provázanost požadavků na systém s požadavky na jednotlivé moduly. Systémové, hardwarové, mechanické a softwarové požadavky - provázanost modulů. 4.-5. Systémový návrh, dekompozice na subsystémy, provázání subsystémů, provázání s požadavky na subsystémy a zajištění provázání na architekturou systému. 6.-9. HW a SW návrh (metody a nástroje) a jeho provázání s požadavky na jednotlivé subsystému, architekturou systému. 10.-12. Vývojové postupy na SW a HW úrovni: automatické generování kódu (procesy a nástroje), automatizované testování. 13.-14. Management kvality, projektový management, validace a verifikace. Náplň cvičení: Cvičení svou náplní odpovídají přednáškám, průběžným výstupem cvičení je vypracování návrhu systému s provázáním od požadavků až do HW součástí a kódu. Studenti budou aplikovat znalosti nabyté na přednáškách na vytvoření řešení správného vývoje pro svůj vybraný produkt. 1.-3. Zákaznické požadavky, požadavky na systém, rozklad na HW, SW a mechanické požadavky. 4.-5. Metody a postupy návrhu systému (např. použití SysML), zachycení architektury a její provázanost na požadavky 6.-9. Návrh designu jednotlivých susystémů a modulů. Provázání heterogeních návrhů vysledovatelností. 10.-12. Realizace produktu - HW a SW tvorba, dokumentace a provázání na architekturu a požadavky 13.-14. Testování a kvalita vývoje - metriky, validace a verifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  30
Rozsah povinné účasti: Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy SPA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku