460-4134/02 – Metody počítačové bezpečnosti automobilových systémů (MPBAS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU042 Ing. Jan Plucar, Ph.D.
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka je rozdělena do několika bloků, které jsou tematicky zaměřeny do těchto oblastí: teoretický úvod, kde budou vysvětleny základní pojmy z oblasti počítačové bezpečnosti, srovnání systémů používaných ve sféře automotiv a představení možností jak zneužít chyby těchto systémů, popis chování konkrétních útoků a jejich modifikací. Absolvent předmětu by měl být schopen vytvořit bezpečné pracovní prostředí pro vývoj automotiv komponent, navrhnout a používat bezpečný, testovatelný a opakovatelný vývojový proces pro vývoj bezpečných komponent s využitím nejnovějších poznatků a v neposlední řadě by měl být schopen provést penetrační testování předložených řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu se bude probírat vývoj bezpečných automotiv komponent v bezpečném prostředí, penetrační testování, komunikace mezi vozidly a standardy z oblasti automotiv. Budou zmíněny jak historicky klasické techniky, tak moderní postupy a algoritmy, které lze snadno použít pro útok na automotiv komponenty (například Denial of Service útok na sběrnici CAN). Značná část předmětu se zaměřuje i na možnosti obrany proti klasickým útokům, zabezpečení obsahu a anonymizaci dat.

Povinná literatura:

Vehicle Electrical System Security Committee. SAE J3061 Cybersecurity Guide- book for Cyber-Physical Automotive Systems. Dietmar P.F. Möller, Roland E. Haas: Guide to Automotive Connectivity and Cybersecurity: Trends, Technologies, Innovations and Applications, Springer; 1st ed. 2018 edition (November 11, 2018), ISBN-10: 331973511X ISBN-13: 978-3319735115 Craig Smith: The Car Hacker's Handbook: A Guide for the Penetration Tester, 1st Edition, No Starch Press; 1 edition (March 1, 2016), ISBN-10: 9781593277031 ISBN-13: 978-1593277031

Doporučená literatura:

Craig Gibbs: Automotive Cybersecurity: Issues and Vulnerabilities (Transportation Issues, Policies and R&d), Nova Science Pub Inc; UK ed. edition (October 20, 2016), ISBN-10: 1634859871, ISBN-13: 978-1634859875 Shamik, Ghosh: Automotive Cybersecurity - From perceived threat to stark reality, About publishing group, July 2016 Allisa Knight: Hacking Connected Cars: Tactics, Techniques, and Procedures, 1st Edition, Wiley; 1 edition (January 30, 2019), ISBN-10: 1119491800, ISBN-13: 978-1119491804

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do kybernetické bezpečnosti: vysvětlení základních pojmů, příklady historických útoků, vektory útoků. 2. Penetrační testování a testovací paradigma: co, jak a kdy testovat. Testovací techniky a rámce. 3. Internetové webové služby: zabezpečení aplikačního rozhraní a správa přístupů k webovým službám. 4. Síť internetových robotů (botnet) a počítačové útoky typu zamezení použití služby (DOS, DDOS) 5. Síťové služby a domácí sítě: dohledové systémy, zabezpečení sítě a logování síťových aktivit. 6. Připojení mobilních zařízení a komunikace mezi automobily: komunikační protokoly, útoky typu "Man in the middle". 7. Správa obsahu a ochrana dat: práce s anonymizací dat, bezpečné uložení dat, šifrování dat, základní principy GDPR a jejich aplikace na sféru automotiv. 8. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - životní cyklus v referenci na SAE J3061TM 9. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - řízení 10. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - modelování rizik 11. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - analýza a hodnocení rizik 12. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - Specifikace požadavků na počítačovou bezpečnost 13. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - Validace 14. Shrnutí a závěr Cvičení: 1. Tvorba pracovního prostředí: vytvoření obrazu operačního systému, které bude použito pro simulaci útoků. 2. Úvod do penetračního testování I: prezentace nástrojů, jednoduché příklady útoků. 3. Úvod do penetračního testování II: příklad komplexního útoku. 4. Internetové webové služby: možnosti vystavení rozhraní a zabezpečení přístupů k webovým metodám. 5. Síť internetových robotů (botnet) a počítačové útoky typu zamezení použití služby (DOS, DDOS): praktická ukázka DOS útoku na CAN sběrnici. 6. Síťové služby a domácí sítě: dohledové systémy a nástroje na monitorování síťového provozu. Analýza logů a hledání nestandardního chování. 7. Správa obsahu a ochrana dat: práce s anonymizací dat, bezpečné uložení dat, šifrování dat. 8. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - životní cyklus v referenci na SAE J3061TM, definice potřeb projektu 9. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - řízení - naplánování a řízení projektu 10. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - modelování rizik 11. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - analýza a hodnocení rizik 12. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - Specifikace požadavků na počítačovou bezpečnost 13. Životní cyklus počítačové bezpečnosti - Validace - metody validace návrhu 14. Shrnutí a závěr

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  30
Rozsah povinné účasti: Plnění bodovaných úkolů na cvičeních a písemné a ústní ověření znalostí zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy SPA P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy SPA P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy SPA P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku