460-4138/01 – Business Intelligence (BI)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent je schopen orientace v oblasti Business Intelligence a datových skladů, získá zejména praktické znalosti metod datového modelování datových skladů, ETL procesů datové integrace do datových skladů. Dále pak absolvent umí vytvořit a zná metodiku tvorby reportingových vrstev - data martů pro analytiku a reporting nad daty. Absolvent se orientuje ve výběru operací v databázi datových skladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět tématicky navazuje na předmět Databázové a informační systémy 2 se zaměřením na jejich využití v oblasti datových skladů a následně Business Intelligence. Obsahem přednášek je objasnění principů datových skladů, specifika datového modelování, návrh jednotlivých datových vrstev datového skladu, datová integrace pomocí skriptování či specifických ETL nástrojů, transformace dat do vrstev datového skladu a následně finální agregace dat pro prezentaci informací v grafické podobě či exportů pro další zpracování, kde navazuje druhá část předmětu v následujícím semestru. Dalším obsahem je metodika návrhu řešení projektů datových skladů a datové integrace. Na cvičeních budou studenti metodiku uvádět do praxe na praktickém příkladu budování datového skladu v prostředí SQL databáze v rámci závěrečné práce.

Povinná literatura:

1. D. Slánský, J. Pour, O. Novotný: Business Intelligence: Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada, 256s, 2004. 2. L. T. Moss, Shaku Atre: Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications. 576p, Addison-Wesley Professional, 2003.

Doporučená literatura:

1. R. Kimball, M. Ross: The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 600p, Wiley, 2013. 2. R. Kimball, J. Caserta: The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. 528p, Wiley, 2004. 3. C. Batini, M. Scannapieco: Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques (Data-Centric Systems and Applications). Springer, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na cvičení budou nachystány úlohy na dané téma z přednášek, které bude student dopracovávat. Jednotlivé úkoly jsou bodovány, student získá zápočet při získání nadpolovičního počtu bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti databázových systémů na úrovni bakalářského studia a základního kurzu magisterského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Seznámení s BI, základy BI, základní architektura a komponenty 2. Datové sklady podle Inmona a Kimballa, návrhové vzory, pro a proti 3. ETL Framework, funkční požadavky na ETL, architektura řešení. 4. Data govermance, master data management. 5. Data Vault, návrh, využití. 6. Architektura moderního datového skladu. 7. Komponenty Microsoft Azure a Amazon WS pro řešení DWH. 8. Distribuce a vizualizace data z datových skladů. 9. Analytika nad datovými sklady, návrhové vzory. 10. BI Modelování. 11. Seznámení s OLAP a MDX. 12. Seznámení s DAX. 13. Případy použití BI, seznámení s praktickými projekty, jejich přínosy a problémy při implementaci. 14. Management BI projektů, postupy, řízení projektu, fáze projektu. Cvičení: 1. SSIS, úvod. 2. SSIS, načítání dat do STAGE, základní operace v data flow. 3. SSIS, Delta management. 4. SSIS, Surrogate keys, key mapping, incremental load. 5. SSIS, ETL Framework, orchestrace v SSIS. 6. SSIS, optimalizace, architektura řešení a měření výkonosti. 7. Microsoft Azure - výstavba infrastruktury pro DWH. 8. Microsoft Azure - nástroje pro ETL. 9. Microsoft Azure - streaming data. 10. Reporting Services - seznámení a implementace. 11. Power BI - příprava modelu. 12. Power BI - vizualizace dat. 13. Power BI - publikace a řízení projektu. 14. Microsoft Azure - AI, machine learning.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti v průběhu výuky vypracují 3 testy a 3 praktické úkoly ověřující pochopení teorie i praxe. Obojí bude obodováno. Z těchto testů je potřeba celkově získat nadpoloviční počet bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika DS K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika DS P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika DS K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika DS P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.