460-4142/01 – Metody analýzy sítí II (MAS II)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na předmět Metody analýzy sítí I. Jeho prvním cílem je studium dynamiky sítí, vývoje vlastností sítí v čase a studium jevů, které se při vývoji v čase mohou odehrávat. Druhým cílem předmětu je představení vícevrstvých sítí jako přirozeného zobecnění jednoduchých sítí se zaměřením jejich typy, vlastnosti, modely, vývoj v čase a aplikaci metod jejich analýzy. Po absolvování předmětu bude student rozumět principům, které ovlivňují vlastnosti jednoduchých i vícevrstvých sítí měnících se v čase, bude schopen aplikovat metody související s analýzou těchto vlastností a bude schopen prototypově implementovat vybrané metody. Dále bude schopen využít nástroje a knihovny pro analýzu vývoje jednoduchých i vícevrstvých sítí v čase a pro jejich vizualizaci. Po aplikaci metod analýzy sítí a jejich vývoje bude umět posoudit relevanci výsledků a nalézt jejich srozumitelnou interpretaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky se budou věnovat teoretickému pozadí vlastností, modelů a analytických metod tak, aby byli studenti schopni sami rozhodnout, pro jaký účel jsou jednotlivé metody vhodné, jak je nastavit a aplikovat, jaké výstupy lze díky jejich aplikaci získat a jak lze tyto výstupy interpretovat. Cvičení slouží pro praktické experimenty s vhodnými datovými sadami, prototypování implementací metod, experimentování s nástroji a knihovnami pro analýzu a vizualizaci síťových dat a pro hodnocení výsledků experimentů.

Povinná literatura:

[1] Barabási, L-A. (2016). Network science. Cambridge University Press, 2016. [2] Dickison, M.E., Magnani, M., and Rossi, L. (2016). Multilayer social networks. Cambridge University Press. [3] Bianconi, G. (2018). Multilayer networks: structure and function. Oxford University Press.

Doporučená literatura:

[1] Newman, M. (2010). Networks: An Introduction. Oxford University Press.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet je udělen za alespoň minimální počet bodů zahrnujících body za aktivitu na cvičeních, za dva semestrální úkoly (jeden je rozsáhlejší implementace vybrané metody a druhý je komplexní analytická úloha) a za písemný test. Aktivita na cvičeních zahrnuje vyvážený podíl jednak vlastních prototypových implementací vybraných metod a jednak realizace analytických úkolů využívajících knihovny pro analýzu a vizualizaci sítí v prostředí skriptovacího jazyka (R, Python). Písemný test má formu otevřených otázek týkajících se témat probíraných na přednáškách.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
460-4141 MAS I Metody analýzy sítí I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do dynamiky sítí, vývoj sítí. 2. Šíření jevů 3. Temporální sítě 4. Vývoj vlastnosti dynamických sítí 5. Metody predikce linků 6. Platformy pro práci s rozsáhlými sociálními sítěmi 7. Úvod do vícevrstvých sítí, multiplex a multi-slice sítě a jejich reprezentace 8. Měření vlastností ve vícevrstvých sítích (centrality a relevance) 9. Měření vlastností ve vícevrstvých sítích (cesty a random walk procesy) 10. Komunity ve vícevrstvých sítích 11. Modely ve vícevrstvých sítích 12. Šíření jevů ve vícevrstvých sítích 13. Vizualizace vícevrstvých sítí Cvičení budou vždy navazovat na přednášená témata a budou zaměřena na řešení praktických úloh. Na středně velkých a rozsáhlých referenčních i reálných sítích budou prováděny experimenty jednak s vlastními implementacemi vybraných metod a jednak s využitím nástrojů a knihoven (zejména Gephi, knihovny pro R resp. Python).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivita na cvičeních, implementace vybrané metody, zpracování analytické úlohy, písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika AZD K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika AZD P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika AZD K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika AZD P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.