460-4147/01 – Kvalita software (KS)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Kožusznik, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
PLU042 Ing. Jan Plucar, Ph.D.
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student důvěrně zná: - Kvalitativní požadavky a atributy kvality softwarové architektury, - Metody měření kvality software - Úrovně testování. - Testovací techniky. - Testovací proces. - Základy softwarové kvality. - Obecné principy počítačové bezpečnosti. - SCRUM

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět detailně seznamuje studenty s fází návrhu software z pohledu kvality. Dále se zabývá problematikou testování softwaru a zajištění kvality v průběhu celého životního cyklu vývoje softwaru. Studenti získají znalosti o jednotlivých úrovních testování a technikách, které se v těchto úrovních používají, způsobech vyhodnocení kvality softwaru a samotných testů. Předmět je též zaměřen na problematiku softwarové kvality z pohledu počítačového bezpečnosti - "safety" a "security".

Povinná literatura:

1. POHL, Klaus. Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques [online]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010 [vid. 2018-10-12]. ISBN 978-3-642-12577-5. Dostupné z: //www.springer.com/la/book/9783642125775 2. PRESSMAN, Roger a Bruce MAXIM. Loose Leaf for Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 9th edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. ISBN 978-1-260-42331-0. 3. PFLEEGER, Shari Lawrence a Joanne M. ATLEE. Software Engineering: Theory and Practice. 4 edition. Upper Saddle River N.J.: Pearson, 2009. ISBN 978-0-13-606169-4. 4. BLACK, Rex. Advanced Software Testing - Vol. 1, 2nd Edition: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Test Analyst. 2nd edition. Santa Barbara, CA: Rocky Nook, 2015. ISBN 978-1-937538-68-2. 5. MITCHELL, Jamie L. a Rex BLACK. Advanced Software Testing - Vol. 3, 2nd Edition: Guide to the ISTQB Advanced Certification as an Advanced Technical Test Analyst. 2nd edition. Santa Barbara, CA: Rocky Nook, 2015. ISBN 978-1-937538-64-4. 6. SCHULMEYER, G. Gordon, ed. Handbook of Software Quality Assurance, Fourth Edition. 4th edition. Boston: Artech House, 2007. ISBN 978-1-59693-186-2. 7. BECK, Kent. Test Driven Development: By Example. 1st edition. Boston: Addison-Wesley Professional, 2002. ISBN 978-0-321-14653-3. 8. SHARMA, Anubha, Manoj KUMAR a Sonali AGARWAL. A Complete Survey on Software Architectural Styles and Patterns. Procedia Computer Science [online]. 2015, 70, Proceedings of the 4th International Conference on Eco-friendly Computing and Communication Systems, 16–28. ISSN 1877-0509. Dostupné z: doi:10.1016/j.procs.2015.10.019 9. GAMMA, Erich, Richard HELM, Ralph JOHNSON, John VLISSIDES a Grady BOOCH. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 1 edition. Bonn; Reading, Mass.: Addison-Wesley Professional, 1994. ISBN 978-0-201-63361-0. 10. SCHWABER, Ken. Agile Project Management with Scrum. 1st edition. B.m.: Microsoft Press, 2004. 11. BRECHNER, Eric. Agile Project Management with Kanban. 1st edition. B.m.: Microsoft Press, 2015.

Doporučená literatura:

1. KOELSCH, George. Requirements Writing for System Engineering [online]. B.m.: Apress, 2016 [vid. 2021-02-24]. ISBN 978-1-4842-2098-6. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-4842-2099-3 2. COPELAND, Lee. A Practitioner’s Guide to Software Test Design. Illustrated edition. Boston, Mass. ; London: Artech House, 2004. ISBN 978-1-58053-791-9. 3. CHEMUTURI, Murali. Mastering Software Quality Assurance: Best Practices, Tools and Techniques for Software Developers. Illustrated edition. Fort Lauderdale, Fla: J. Ross Publishing, 2010. ISBN 978-1-60427-032-7. 4. JORGENSEN, Paul C. Software Testing: A Craftsman’s Approach, Fourth Edition. 4th edition. Boca Raton, Florida: Auerbach Publications, 2013. ISBN 978-1-4665-6068-0. 5. PETER WILLIAMS BRIAN HAMBLING, Brian Hambling. Software Testing. 3rd edition. B.m.: BCS, The Chartered Institute for IT, 2015. ISBN 978-1-78017-299-6. 6. HOHPE, Gregor a Bobby WOOLF. Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions. Boston: Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN 978-0-321-20068-6. 7. HOHPE, Gregor. Enterprise Integration Patterns, Vol 2: Conversation Patterns. 1st edition. Place of publication not identified: Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN 978-0-13-469993-6. 8. SUTHERLAND, Jeff a J. J. SUTHERLAND. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. 1st edition. B.m.: Cornerstone Digital, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtové testy, semestrální projekty, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Softwarové kvalitativní požadavky. Kvalitativní atributy softwarového návrhu. 2. Měření kvality software, “Safety” a “security” analýza softwarového návrhu. 3. Management testování. V-model pro testování. 4. Testovací techniky. Black-box a White-box testy. 5. Testování komponent. Testování integrace. 6. Architektonické styly a vzory. Taktiky k dosažení kvalitativních atributů. 7. Návrhové vzory GoF. Integrační vzory. 8. Návrhové principy - modularita (cohesion, coupling), oddělení implementace od rozhraní (specifikace rozhraní). 9. Obecné principy počítačové bezpečnosti 10. Softwarové požadavky z pohledu bezpečnosti. 11. Návrh software z pohledu bezpečnosti. 12. Agilní způsoby vývoje software: agile, SCRUM, Kanban. 13. Verzování zdrojového kódu. Systém git. Cvičení: 1. Softwarové kvalitativní požadavky. Kvalitativní atributy softwarového návrhu. 2. Měření kvality software , “Safety” a “security” analýza softwarového návrhu. 3. Management testování. V-model pro testování. 4. Testovací techniky. Black-box a White-box testy. 5. Testování komponent. Testování integrace. 6. Architektonické styly a vzory. Taktiky k dosažení kvalitativních atributů. 7. Návrhové vzory GoF. Integrační vzory. 8. Návrhové principy - modularita (cohesion, coupling), oddělení implementace od rozhraní (specifikace rozhraní). 9. Obecné principy počítačové bezpečnosti 10. Softwarové požadavky z pohledu bezpečnosti. 11. Návrh software z pohledu bezpečnosti. 12. Agilní způsoby vývoje software: agile, SCRUM, Kanban. 13. Verzování zdrojového kódu. Systém git.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Část testování software Jiný typ úlohy 15  0 1
                Část kvalita návrhu Jiný typ úlohy 15  0 1
                Část počítačové bezpečnosti Jiný typ úlohy 15  0 1
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru. přednášky - alespoň 70% cvičení - alespoň 90%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní