460-4148/01 – Semestrální projekt (SP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAC027 doc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
FAB038 Ing. Tomáš Fabián, Ph.D.
FAS01 Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.
FUS032 Ing. Radovan Fusek, Ph.D.
GAJ03 doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
CHO247 Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
KOZ01 Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
KRA28 prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
KRU13 Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
KUD007 doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
LUK194 Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
MEN059 Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
NEM03 Ing. Martin Němec, Ph.D.
NOW021 Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
OH140 RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
OLI10 Ing. Petr Olivka, Ph.D.
PLA06 prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
RAD79 Ing. Michal Radecký, Ph.D., MBA
SAW75 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
SEI01 Ing. David Seidl, Ph.D.
SNA57 prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
SOJ10 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
S1A10 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
STO231 Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
VAS218 Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prokázat schopnosti samostatné inženýrské práce. Samostatná práce podle zadaného tématu projektu je vypracována pod vedením vedoucího projektu. Po prvotním seznámení se s řešenou problematikou navrhne student řešení, na kterém pracuje dle pokynů vedoucího projektu. Po dokončení projektu připraví student závěrečnou zprávu a prezentaci výsledků projektu.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

V rámci Semestrálního projektu student řeší pod vedením určeného vyučujícího úkoly související se zadaným semestrálním projektem. Seznamuje se s řešenou problematikou, navrhuje řešení a pracuje na něm. Dokončuje řešení projektu, zpracovává závěrečnou zprávu a prezentuje výsledky semestrálního projektu.

Povinná literatura:

Určí vyučující - vedoucí semestrálního projektu dle jeho zadání.

Doporučená literatura:

Určí vyučující - vedoucí semestrálního projektu dle jeho zadání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti studentů jsou ověřovány na pravidelných konzultacích se s vedoucím semestrálního projektu. Podmínky udělení zápočtu určí vyučující - vedoucí semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Cvičení probíhají formou konzultací s vyučujícím, který vede konkrétní projekt. • Stanovení harmonogramu řešení projektu. • Určení potřebných softwarových a hardwarových nástrojů a literatury k řešení projektu a jejich zajištění. • Pravidelné konzultace s vyučujícím. • Průběžná prezentace dílčích výsledků. • Doporučení pro vypracování závěrečné zprávy semestrálního projektu - osnova a uspořádání textové části, rozsah, typografická úprava, prostředky pro sazbu, jazyková kvalita. • Informace o průběhu a formě obhajoby závěrečné zprávy semestrálního projektu. • Příprava na obhajobu závěrečné zprávy semestrálního projektu formou prezentací o aktuálním stavu řešení semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti určuje vždy vedoucí semestrálního projektu, předpokládají se 2 hod. konzultací za 14 dnů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.