460-4149/01 – Softwarové inženýrství I (SWI I)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STO03 Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy vedoucími k vytvoření softwarového díla, které splňuje požadavky uživatelů, v predikovaném čase a nákladech. Studenti se seznámí s různými softwarovými procesy od robustních až po agilní, naučí se definovat softwarový proces, jeho potřeby a nasazení, monitorovat proces a kontrolovat kvalitu jeho nasazení na projektech. Dále se pak seznámí a naučí aplikovat různé metody tvorby požadavků se zaměřením na techniky a způsoby sběru požadavků, jejich zápis, analýzu, organizaci, začlenění a propojení sběru a analýzy požadavků do ostatních fází softwarového procesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou softwarových procesů a technikami sběru, vyjednávání, dokumentace, monitorování a správy požadavků a vlivem požadavků na další fáze vývoje software.

Povinná literatura:

1. Münch, J. (Ed.), 2012. Software process definition and management, Fraunhofer IESE series on software and systems engineering. Springer, Heidelberg, 2. Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick. Requirements Engineering. ISBN 1849964041, Springer, October 11, 2010 3. Klaus Pohl, Chris Rupp. Requirements Engineering Fundamentals. ISBN-13: 978-1933952819, Rocky Nook; May 1, 2011. 4. Suzanne Robertson, James Robertson. Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right (3rdEdition), ISBN-13: 978-0321815743, Addison-Wesley Professional; 3 edition, August 16, 2012.

Doporučená literatura:

1. Pfleeger, Shari Lawrence, and Joanne M. Atlee. 2009. Software Engineering: Theory and Practice: Prentice Hall, ISBN 0136061699. 2. Pressman, Roger S. 2010. Software Engineering : A Practitioner's Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, ISBN 9780073375977. 3. Sommerville, Ian. 2010. Software Engineering. 9th ed, International Computer Science Series. Harlow: AddisonWesley, ISBN 978-0137035151.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění bodovaných úkolů a projektu na cvičeních pro udělení zápočtu. Zkouška probíhá písemným ověření znalostí na příkladech, při dosažení potřebného počtu bodů následuje ověření znalostí teorie ústní částí zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost sofwarového inženýrství, programovacích jazyků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Softwarové procesy – popis, modely softwarových procesů I. 2. Softwarové procesy – popis, modely softwarových procesů II. 3. Hodnocení softwarových procesů – kontrola kvality, návrhy zlepšení. 4. Tvorba softwarových procesů – definice procesu, jednotlivých kroků, zodpovědností, měřitelných cílů. 5. Nasazení softwarového procesu – postupy a úpravy procesů pro různé typy projektů, nasazení nástrojů, tvorba návodů a šablon. 6. Disciplína sběr požadavků, co je to požadavek, klasifikace požadavků. Funkční požadavky, kvalitativní požadavky a omezení. 7. Správa požadavků. Proces správy požadavků – sběr, specifikace, vyjednávání požadavků. 8. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému. Metoda strukturovaného popisu požadavků, členění, hierarchie. 9. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému. Metoda případů užití pro zachycení požadavků. 10. Byznys modelování a sběr požadavků. Metody, postupy a využití byznys modelování. 11. Metody dokumentace požadavků, členění na dokumenty, jejich atributy a provázání. 12. Vysledovatelnost požadavků, závislost požadavků, prioritizace, změnové řízení. 13. Zahrnutí praktických poznatků o specifikaci požadavků do softwarového procesu. 14. Metody a postupy analýzy požadavků softwarového systému, jejich provázáni s realizací. Cvičení: V rámci cvičení budou prakticky procvičovány jednotlivé tematické oblasti na ukázkových úlohách tvořících výsledný projekt. 1. Porovnání jednotlivých modelů softwarového vývoje, výhody a nevýhody. 2. Základní praktiky jednotlivých fází softwarového procesu, rozdělení na podprocesy a jejich provázání. 3. Hodnocení procesů dle požadovaných standardů, výsledný report, návrh zlepšení. 4. Tvorba vlastního softwarového procesu, jeho návrh, popis, role, cíle. 5. Tvorba návodů a šablon pro nasazení procesu. 6. Typy zákazníků, zákaznické požadavky, proces komunikace se zákazníky s ohledem na softwarový proces, zpracování zákaznické dokumentace, 7. Systémové požadavky – cíle, vize. 8. Systémové požadavky – atributy, proces správy, provázání na zákaznické požadavky. 9. Systémové požadaky – metoda strukturovaného popisu, členění. 10. Systémové požadaky – metoda případů užití. 11. Metody a postupy specifikace požadavků softwarového systému – realizace požadavků – provázání na strukturální a dynamický náhled na architekturu systému. 12. Role a jejich činnosti při tvorbě modelu požadavků a iterační vývoj modelu - procvičení práce jednotlivých rolí, review požadavků. 13. Zahrnutí teoretických poznatků o specifikaci požadavků do softwarového procesu - uprava procesu dle proběhlých projektů, příklady. 14. Metody a postupy analýzy požadavků softwarového systému - procvičení specifikace požadavků jako celku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  25 3
Rozsah povinné účasti: Povinné hodnocení projektů a průběžná evaluace na cvičeních. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: účast >= 80 %

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní