460-4151/01 – Softwarové inženýrství III (SWI III)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. David Ježek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Ježek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JEZ04 Ing. David Ježek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty metody údržby softwaru, způsoby konfiguračního managementu, testování softwarového díla a zajištění kvality softwaru. Což zahrnuje: - Základy problematiky údržby softwaru - Klíčové problémy při údržbě softwaru - Proces údržby softwaru - Techniky údržby - Proces řízení správy konfigurací - Identifikace konfigurací - Řízení konfigurací - Vykazování stavu konfigurací - Řízení vydání a dodávky softwaru - Základy softwarového testování. - Úrovně testování. - Testovací techniky. - Měření a vyhodnocování v softwarovém testování. - Testovací proces. - Základy softwarové kvality. - Proces řízení softwarové kvality. - Verifikace a validace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou údržby softwaru a správy konfigurací. Studenti získají znalosti o zásadních problémech při údržbě softwaru, o technikách, které pomáhají čelit těmto problémům, o procesu údržby a jeho začlenění do celého životního cyklu vývoje softwaru. Dále studenti získají znalosti v oblasti správy konfigurací, bez které se disciplína údržby softwaru neobejde. V této oblasti se předmět zaobírá především problematikou identifikace a řízení konfigurací. V oblasti testování softwaru se předmět se zabývá problematikou testování softwaru a zajištění kvality v průběhu celého životního cyklu vývoje softwaru. Studenti získají znalosti o jednotlivých úrovních testování a technikách, které se v těchto úrovních používají, způsobech vyhodnocení kvality softwaru a samotných testů. Nedílnou součástí je také začlenění těchto činností do procesu testování, který je součástí celého životního cyklu vývoje softwaru. Dále studenti získají znalosti o postupech zajištění kvality softwaru. Tato disciplína je velice úzce spojena a intenzivně využívá testování softwaru. Předmět se zaměří na samotný proces zajištění kvality a jeho začlenění do životního cyklu vývoje softwaru, verifikaci a validaci.

Povinná literatura:

1. HASS, Anne Mette Jonassen. Configuration management principles and practice. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003, xiv, 370 p. ISBN 0321117662. 2. Steven R.Rakitin: Software Verification and Validation for Practitioners and Managers, Second Edition, ISBN: 1-58053-296-9

Doporučená literatura:

1. AIELLO, Bob a Leslie A SACHS. Configuration management best practices: practical methods that work in the real world. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c2011, xxxvii, 229 p. ISBN 0321685865. 2. BERCZUK, Stephen P a Brad APPLETON. Software configuration management patterns: effective teamwork, practical integration. Boston: Addison-Wesley, c2003, xxxiv, 218 p. ISBN 0201741172. 3. Black, R. Advanced Software Testing - Vol. 1: Guide to the ISTQB Advanced Certification As an Advanced Test Analyst (Rockynook Computing) Rocky Nook, 2008 4. Galin, D. Software Quality Assurance: From Theory to Implementation Addison-Wesley, 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Každý student musí vypracovat projekt, který je rozdělen do tří částí, které je nutno odevzdat v průběhu semestru. Podmínkou udělení zápočtu je získání minimálně 20 bodů z celkového počtu 40. Pro úspěšné absolvování písemné zkoušky je třeba získat minimálně 30 bodů ze zkouškové písemky na konci semestru a zároveň součet bodů za zkouškovou písemku a zápočet musí přesáhnout 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy problematiky údržby softwaru, Klíčové problémy při údržbě softwaru 2. Proces údržby softwaru, Techniky údržby 3. Proces řízení správy konfigurací, Identifikace konfigurací 4. Řízení konfigurací, Vykazování stavu konfigurací 5. Management zdrojového kódu, Řízení vydání a dodávky softwaru 6. Základy softwarového testování, Testování z pohledu norem 7. Základní terminologie, Úrovně testování 8. Testovací techniky, Měření a vyhodnocování v softwarovém testování 9. Testovací proces, Základy softwarové kvality 10. Proces řízení softwarové kvality, Verifikace a validace Cvičení (PC učebna): 1. Základy problematiky údržby softwaru, Klíčové problémy při údržbě softwaru 3. Proces údržby softwaru, Techniky údržby 5. Proces řízení správy konfigurací, Identifikace konfigurací 7. Řízení konfigurací, Vykazování stavu konfigurací 9. Management zdrojového kódu, Řízení vydání a dodávky softwaru 1. Základy softwarového testování, Testování z pohledu norem 4. Základní terminologie, Úrovně testování 6. Testovací techniky, Měření a vyhodnocování v softwarovém testování 8. Testovací proces, Základy softwarové kvality, Proces řízení softwarové kvality. 11. Verifikace a validace, Testovací nástroje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. S rozsahem povinné účastí seznámí studenty garant předmětu na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Rozsah účasti na cvičeních si student na začátku semestru dohodne s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika SWI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní