460-6027/02 – Biomedicína (BIOMED)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity10
Garant předmětuprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.Garant verze předmětuprof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DYS0006 Mgr. Tereza Dýšková, Ph.D.
FIL0152 Ing. Regina Fillerová, Ph.D.
GAL0151 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
KRI0203 doc. Dr. Ing. Eva Kriegová
MIK0424 Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
SCH0341 Mgr. Petra Schneiderová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout posluchači všeobecný přehled v oblasti biomedicíny, se zaměřením na pochopení vztahů mezi experimentální medicínou a molekulární a buněčnou biologií, novými metodami pro medicínu přesnosti. Dále se individuálně prohloubí tyto znalosti a dovednosti směrem, který je v souladu se specifickým zaměřením jeho doktorandského studia a disertační práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti se seznámí s multidisciplinárním přístupem, který kombinuje moderní aspekty medicínských a biologických věd s informatikou. Získají znalosti o fungování buněk, tkání, orgánů, regulačních systémů. Seznámí se s patogenezí některých závažných onemocnění v kontextu moderní imunologie zánětu, resp. neschopnosti jej utlumit. Pochopí význam/limity predikčních modelů, sběru a analýzy demografických, klinických a laboratorních/zobrazovacích dat. Studenti se také naučí pracovat s big data, které nabízejí zdravotnické registry.

Povinná literatura:

• Zvárová J. et al. Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví (2010), Karolinum, Praha. • Zvárová J. et al. Metody molekulární biologie a bioinformatiky (2012), Karolinum, Praha. • Jenkins S.H. Ako funguje veda (2012), PRO, Banská Bystrica. • Liang K-H. Bioinformatics for Biomedical Science and Clinical Applications (2013), Woodhead Publishing, Cambridge • Hedley Glencross et al. Biomedical Science Practice: experimental and professional skills (Fundamentals of Biomedical Science), (2010). • Deisboeck T.S. and Kresh Y. Complex systems science in biomedicine (2006), Springer US, Boston

Doporučená literatura:

• Chao Lin. Biomedicine. IntechOpen. (2012).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studijních aktivit a přiřazených úkolů v rámci pravidelných konzultací. V případě, že součástí úkolů studenta bude rovněž publikační činnost, bude příslušný článek v rámci kurzu odprezentován. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracovává a obhajuje práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Využití přírodovědných principů v klinické praxi • Propojení experimentální medicíny s metodami molekulární biologie, imunologie a buněčné biologie • Lidský genom, transkriptom, proteom, fyziom a metabolom v praxi • Nové technologie pro predikci výsledku, diagnostiku a kauzální léčbu • Pochopení molekulárních interakcí a signalizačních drah (pato-) fyziologických procesů a jejich důsledků na úrovni in vivo • Zpracování velkých dat ze zdravotních registrů a aplikace získaných poznatků v klinické praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.