460-6032/02 – Vybraná témata v biomedicíně (VTBI)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity10
Garant předmětuprof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.Garant verze předmětuprof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAL0151 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
MRA0096 doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
PAP0090 prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
PRO0283 prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout posluchači všeobecný přehled ve vybraných oblastech biomedicíny, nterpretaci dat pro klinické využití, elektronických kalkulátorů a směrů medicíny přesnosti. Dále se individuálně prohloubí tyto znalosti a dovednosti směrem, který je v souladu se specifickým zaměřením jeho doktorandského studia a disertační práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na experimentální hemato-onkologii, ortopedii, imunologii a onkologii. Studenti se seznámí s konkrétními zajímavými příklady/případy pacientů, mechanismy vývoje a progrese onemocnění, významem identifikace nových biomarkerů, navržení léčebných strategií a klíčové úloze personalizované medicíny. Zaměří se na individualizaci terapie od anamnézy přes subjektivní a objektivní příznaky až k diagnóze onemocnění. A dále na zlepšení léčebných přístupů implementací dalších vědních oborů, které přináší nové poznatky o etiopatogenezi, vzniku a rozvoji onemocnění.

Povinná literatura:

• El-Khamisy S. Personalised Medicine (2017), Springer, New York • Tutton R. Genomics and the Reimagining of Personalized Medicine (2014), Routledge, Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida • Pritchard, D.E. et al. Strategies for integrating personalized madicine into healthcare practice. 2017. Per Med. • Zima T. Laboratorní diagnostika (2013), Galén.

Doporučená literatura:

• Potůček J. Základy personalizované medicíny (2016), CVUT Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studijních aktivit a přiřazených úkolů v rámci pravidelných konzultací. V případě, že součástí úkolů studenta bude rovněž publikační činnost, bude příslušný článek v rámci kurzu odprezentován. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracovává a obhajuje práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• témata dle odborných znalostí pozvaného lektora – hemato-onkologie, imunologie, ortopedie, další • interpretace případů – klinické příznaky, patologické laboratorní nálezy, rodinná anamnéza • terapeutické strategie – dostupné / ve vývoji • diagnostické strategie • hledání a využití multivariantních analýz, elektronické kalkulátory v klinické praxi • aplikace nových poznatků ve studiu lidského genomu, reparačních mechanismů k vývoji personalizované léčby • speciální kapitoly z medicíny přesnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.