460-8702/03 – Úvod do programování (UPR)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Gaura, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOH089 Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
GAU01 Ing. Jan Gaura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednášky: 1. Úvodní informace k výuce. Představení jazyka C. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. Definice funkce. Základy řízení toku programu. 2. Reprezentace řetězců, práce s dynamickou pamětí. 3. Strukturované datové typy a práce s nimi. Základy ladění programů. 4. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 5. Využití rekurze. 6. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. 7. Stručný úvod do konceptů jazyka C++. Cvičení: 1. Seznámení se s vývojovým prostředím. Kompilace zdrojového kódu. 2. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 3. Definice funkce. Základy řízení toku programu. Načítání dat ze vstupu. 4. Reprezentace řetězců, a práce s nimi. 5. Práce s dynamicky alokovanou pamětí. 6. Využití dynamicky alokované paměti pro implementaci jednoduchých datových struktur. 7. Strukturované datové typy a práce s nimi. Použití preprocesoru. 8. Základy ladění programů. 9. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 10. Využití rekurze a její vztah k cyklům. 11. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. 12. Využití některých knihovních funkcí. 13. Stručný úvod do konceptů jazyka C++. 14. Závěrečný test.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvádí posluchače do všech základnách problémů vývoje software pomocí procedurálního programování. Jsou probírána témata jednoduchých datových tupů, dynamické alokace paměti, ladění programů, práce se soubory, strukturované datové typy. Je také vysvětleno používání knihovních funkcí.

Povinná literatura:

STROUSTRUP, Bjarne. Programming: principles and practice using C++. Second edition. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0321-992789.

Doporučená literatura:

HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. Praha: [Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT], 2015. ISBN 978-80-7232-383-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání průběžných úloh vypracovávaných na cvičeních. Absolvování závěrečné písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvodní informace k výuce. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 2. Definice funkce. Základy řízení toku programu. 3. Reprezentace řetězců. 4. Strukturované datové typy a práce s nimi. Základy ladění programů. 5. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 6. Využití rekurze. 7. Testování programů, dokumentace zdrojového kódu. Cvičení: 1. Seznámení se s vývojovým prostředím. Spuštění zdrojového kódu. 2. Základní datové typy, pojem proměnné, tisk na standardní výstup. 3. Základy řízení toku programu. Načítání dat ze vstupu. 4. Definice funkce a její použití. 5. Reprezentace řetězců a práce s nimi. 6. Strukturované datové typy a práce s nimi. 7. Základy ladění programů. 8. Práce se soubory. Načítání a ukládání dat do textového a binárního souboru. 9. Využití rekurze a její vztah k cyklům. 10. Využití některých knihovních funkcí. 11. Implementace některých abstraktních datových typů. 12. Vykreslování grafických obrazců.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 30  15
        Vstupní dotazník Jiný typ úlohy  
        Výstupní dotazník Jiný typ úlohy  
        Odevzdání souboru úloh ze cvičení Laboratorní práce 55  28
        Závětečný test Písemka 15  8
Rozsah povinné účasti: Student musí splnit všechny definované úlohy alespoň za minimální počet bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika ŘSM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní