470-2115/01 – Matematická analýza 3 (MA3)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER95 doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
KAB002 Ing. Pavla Hrušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního počtu vektorových funkcí, s teorií křivkových a plošných integrálů a teorií číselných řad. Současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován následujícím tématům: diferenciální počet vektorových funkcí, integrální počet vektorových funkcí, číselné řady.

Povinná literatura:

J. Bouchala: Matematická analýza 3, skripta VŠB-TUO, 2001. J. Bouchala, O. Vlach: Křivkový a plošný integrál, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/krivkovy-plosny-integral J. Bouchala, P. Vodstrčil: Řady, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/rady Tom M. Apostol: Calculus, Volume II, second edition, J. Wiley, New York 1969

Doporučená literatura:

J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986. B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990. W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill Book Company, New York 1964

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: V průběhu semestru bude student vypracovávat domácí úkoly, projekty a absolvuje dva písemné testy. Každý z testů bude ohodnocen 0-10 body. Za projekt lze udělit nejvýše 10 bodů. Podmínky udělení zápočtu: K udělení zápočtu je třeba získat alespoň 10 bodů.

E-learning

https://homel.vsb.cz/~ber95/Ma3PM/ma3.htm https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=77033

Další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Diferenciální počet vektorových funkcí. Křivkový integrál. Plošný integrál. Gaussova -Ostrogradského věta. Stokesova věta. Číselné řady. Cvičení: Křivkové integrály 1. a 2. druhu; Greenova věta, nezávislost křivkového integrálu na cestě; Plochy, plošné integrály; Gaussova-Ostrogradského věta, Stokesova věta; Číselné řady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                Písemná práce č. 1 Písemka 10  0
                Písemná práce č. 2 Písemka 10  0
                Projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 60% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika AM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní