470-2211/03 – Numerická lineární algebra 2 (NLA2)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. David Horák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. David Horák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR33 doc. Ing. David Horák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Lineární algebra je v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. V předmětu Numerická lineární algebra 2 se studenti seznámí s moderními softwarovými knihovnami s efektivními sériovými i paralelními implementacemi algoritmů lineární algebry a jejich aplikacemi.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jádrem předmětu jsou efektivní paralelní algoritmy lineární algebry využívající plně výpočetního výkonu dnešních superpočítačů.

Povinná literatura:

- Z. Dostál, V. Vondrák - Lineární algebra. Skripta VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz, 2012.

Doporučená literatura:

- J.D. Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý - Analysis of Methods for Matrix Computations. Basic Methods. Matfyzpress Prague, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: • Test - max. 60 bodů. • Individuální projekt na paralelní implementaci vybraného algoritmu - max. 40 bodů. Podmínky udělení zápočtu: • Napsání testu. • Odevzdání a obhajoba projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení semestrálního projektu. Studenti jsou obeznámeni se základy lineární algebry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy: 1. Přehled numerických knihoven 2. Základní práce s paralelními objekty v PETSc - vektory, maticemi, indexovými množinami 3. Přímé řešiče a jejich paralelizace - multifrontální vs. supernodální metody 4. Iterační řešiče v PETSc - KSP 5. Spektrální analýza s využitím SLEPc 6. Předpodmínění

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na tutoriálech je 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní