470-2401/03 – Statistika I (STA1)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRI10 prof. Ing. Radim Briš, CSc.
KRA0220 Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s teoretickými základy matematické statistiky a osvojí si základní postupy pro statistickou analýzu dat v prostředí R.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je úvodním kurzem v oblasti matematické statistiky. Studenti získají znalost matematických základů statistiky a zároveň praktickou zkušenost s aplikací statistických metod v prostředí R.

Povinná literatura:

ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. Praha: Matfyzpress, 2005. ISBN 80-86732-40-1. ANDĚL, Jiří. Statistické metody. 4., upr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 80-7378-003-8. BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004, http://homel.vsb.cz/~bri10/ TEETOR, Paul. R cookbook. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2011. ISBN 9780596809157

Doporučená literatura:

LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky RAO, C. RADHAKRISHNA. Linear statistical inference and its applications. 2. ed., paperback ed. New York: Wiley, 2002. ISBN 0471218758. STERNSTEIN, Martin. Barron's AP statistics. 5th ed. Hauppauge, N.Y.: Barron's Educational Series, c2010. ISBN 978-0-7641-4089-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 testy v průběhu semestru po 10 bodech semestrální projekt, max. 20 bodů Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu a celkový zisk minimálně 20 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Náhodný výběr - Rozdělení kvadratických forem - Výběr z normálního rozdělení - Intervaly spolehlivosti pro parametry normálního rozdělení Testování hypotéz - Jednoduchá hypotéza a jednoduchá alternativa - Jednoduchá hypotéza a složená alternativa Teorie odhadu - Bodové odhady a jejich vlastnosti - Postačující statistiky - Metoda maximální věrohodnosti, metoda momentů Analýza rozptylu - Jednoduché třídění Regresní analýza - Lineární regrese Cvičení budou sledovat obsah přednášek a budou zaměřena na řešení praktických úloh v prostředí R.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní