470-2404/01 – Základy statistiky (ZS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRT0020 Mgr. Adéla Kondé
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět je úvodním kurzem statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a základních statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Statistika je důležitou oblastí matematiky, která se používá k analýze, interpretaci a predikci výsledků z dat. V tomto kurzu jsou vyučovány základní pojmy používané v popisné statistice. Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou studenti připraveni připravit svou první vlastní analýzu dat pomocí volně šiřitelného software R, který se stává primárním programovacím jazykem v oblasti analýzy dat.

Povinná literatura:

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [2] CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, c2005. ISBN 978-0470022986

Doporučená literatura:

[1] PAVLÍK, T., DUŠEK, L. (2012): Biostatistika, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-782-6 [2] ZVÁROVÁ, J. (2016, 3. vydání): Základy statistiky pro biomedicínské obory I., Karolinum, ISBN 978-80-246-3416-6 [3] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 40 bodů. Minimální počet bodů pro udělení zápočtu je 20. Prezenční studium: V první části semestru vypracuje každý student tři domácí úkoly (1P - 3P) zaměřené na teorii pravděpodobnosti. (max. 20 bodů, min. 6 bodů) V druhé části semestru student vypracuje čtyři domácí úkoly (1S - 4S) zaměřené na popisnou statistiku. Každý z úkolů bude hodnocen max. 5 body. Pro udělení zápočtu je nutno získat z těchto úkolů minimálně 10 bodů, tj. max. 20 bodů, min. 10 bodů. O způsobu zadání a termínu odevzdání každého z úkolu budete informováni v LMS Moodle. Do systému Edison budou dosažené výsledky zaznamenány souhrnně, vždy po ohodnocení příslušné sady domácích úkolů (1P - 3P a 1S - 4S). Kombinované studium: Student v průběhu semestru vypracuje 4 domácí úkoly s maximem 10 bodů, celkově max. 40 bodů (požadované minimum: 3 body z každého domácího úkolu). Zkouška: - písemná (max. 60 bodů, požadované minimum: 30 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Za dílčí zápočtové úlohy lze získat maximálně 40 bodů. Za úspěšné ukončení cvičení se pak uděluje zápočet, který student obdrží, pokud se aktivně účastní cvičení, splní požadovaná minima z každé z dílčích zápočtových úloh a získá minimálně 20 bodů. Podmínky udělení zkoušky: Student úspěšně absolvuje zkoušku, získá-li požadované minimum bodů z písemné zkoušky a zároveň je jeho bodový zisk ze zápočtu a zkoušky alespoň 51 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie pravděpodobnosti 2. Bayesova věta a její aplikace v biomedicíně 3. Diskrétní náhodná veličina 4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny (alternativní, binomické, negativně binomické, Poissonovo) 5. Spojitá náhodná veličina 6. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny (exponenciální, Weibullovo, normální) 7. Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor 8. Popisná statistika kvalitativní proměnné a dvou kvalitativních proměnných 9. Popisná statistika kvantitativní proměnné 10. Popisná statistika dvojice kvantitativních proměnných 11. Základy statistické indukce, Úvod do teorie odhadů 12. Úvod do testování hypotéz 13. Jednovýběrové testy o střední hodnotě a parametru binomického rozdělení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je doporučená.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní