470-2404/03 – Základy statistiky (ZS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity2
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět je úvodním kurzem statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a základních statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Statistika je důležitou oblastí matematiky, která se používá k analýze, interpretaci a predikci výsledků z dat. V tomto kurzu jsou vyučovány základní pojmy používané v popisné statistice. Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou studenti připraveni připravit svou první vlastní analýzu dat pomocí volně šiřitelného software R, který se stává primárním programovacím jazykem v oblasti analýzy dat.

Povinná literatura:

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [2] CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, c2005. ISBN 978-0470022986

Doporučená literatura:

[1] PAVLÍK, T., DUŠEK, L. (2012): Biostatistika, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-782-6 [2] ZVÁROVÁ, J. (2016, 3. vydání): Základy statistiky pro biomedicínské obory I., Karolinum, ISBN 978-80-246-3416-6 [3] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

4 domácí úkoly za 10 bodů, 40 bodů celkem (požadované minimum: 5 bodů z každého úkolu)

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro úsěšné absolvování předmětu je nutno získat zápočet. Zápočet je udělen studentům, kteří získali alespoň požadovaný minimální bodový zisk z každého úkolu a celkově alespoň 20 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy práce se softwarem R - I. (matice dat, datové typy, indexace, vybírání, matematické a logické operátory, načítání souborů, načítání souborů s chybějícími hodnotami, …) 2. Základy práce se softwarem R - II. (ukládání datových matic, tabulek a obrázků do souboru) + popisná statistika kvalitativní proměnné, tj. tabulka četností, grafy četností (sloupcový a výsečový graf) 3. Třídění druhého stupně, kontingenční tabulky a vizualizace závislosti dvou kategoriálních proměnných (2 cvičení) 4. Popisná statistika kvantitativní proměnné I. (míry polohy, míry variability, míry šikmosti a špičatosti, zaokrouhlování číselných charakteristik, odlehlá pozorování a jejich identifikace, vizualizace (histogram, krabicový graf)) 5. Popisná statistika pro analýzu závislosti dvou proměnných (korelační koeficienty, rozptylogramy) párová data – Blandova – Altmannova analýza párových dat) 6. Práce s datovým souborem v software R (import a export dat, slučování souborů, filtrování, převod mezi datovou matici a standardním datovým formátem, export výstupů analýz) 7. Komplexní popisná statistika pro reálná data I. (komplexní praktické úlohy řešené s využitím R) 8. Komplexní popisná statistika pro reálná data II. (komplexní praktické úlohy řešené s využitím R) 9. Popisná analýza časových řad (míry dynamiky, vizualizace) 10. Excelentní tipy a triky I. (základy analýzy dat v MS Excel – přímé a nepřímé adresování, pojmenované oblasti a jejich použití) 11. Excelentní tipy a triky II. (nástroj kontingenční tabulky) 12. Excelentní tipy a triky III. (maticové vzorce, ověření dat, nepřímé odkazy)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 40  20
Rozsah povinné účasti: Účast na všech tutoriálech je doporučena.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku